Veřejnosti se však ještě před sametovou revolucí zahalila a od té doby ji nikdo pořádně neviděl. Nyní chátrá a hrozí její nevratné poškození.

„V roce 1985 byla socha obedněna dřevěnou konstrukcí, už v té době potřebovala rekonstrukci. K ní však dosud nedošlo,“ připomněl Petr Koudelka, který na zámku pracuje. Bednění zůstalo a unikátní sochu od té doby zakrývá. „V současné době už hrozí nevratné poškození sochy, protože dřevěná konstrukce uhnívá a začíná se bořit,“ říká Koudelka. Horní část bednění se zanedlouho začne dotýkat nejvyšší části sochy.

Přestože se jedná o evropskou raritu, většina návštěvníků zámku o soše vůbec neví. „Velmi často se mě příchozí ptají, co se ukrývá pod tou boudou, a když jim to řeknu, tak jsou velmi překvapeni, co to tady máme za unikát,“ potvrzuje Petr Koudelka.

Socha je raritní tím, že je vytesána z jednoho kusu kamene, z hrubozrnného pískovce. Vyobrazeny jsou na ní tři tvorové. „Kromě svatého Jiří je na ní kůň a drak,“ potvrzuje pracovník křimického zámku. Také podle Viktora Kovaříka z plzeňské pobočky Národního památkového ústavu by si socha co nejdříve zasloužila opravu. „Jedná se o mimořádný výtvor,“ je si jist odborník. Rekonstrukce sochy by se však mohla vyšplhat i na několik milionů korun, proto chce Koudelka se svými kolegy uspořádat sbírku na její záchranu.