Bývalý tankodrom na Šlovickém vrchu u Dobřan je na mapě evropsky významných lokalit Natura 2000, žijí tam vzácní živočichové, rostou vzácné rostliny. Letos k obyvatelům přibude pět hřebců plemene exmoorský pony. Vrchu pomohou spásáním porostu.

Město na koně získá dotaci 3,45 milionu korun. „Celkové náklady budou čtyřmilionové – vše rozpočítáno do pěti let. Největší investice prvního roku bude vybudování ohradníku, zasíťování a vytvoření zázemí například pro veterináře,“ popsala místostarostka Lenka Tomanová.

Podle starosty Martina Sobotky se budou koně na Šlovický vrch stěhovat zřejmě v listopadu, což je ideální doba. „Budou z Milovic, kde mají přebytek hřebců. Zatím chceme jen jednopohlavní stádo, abychom se naučili ty základní věci,“ řekl. Kolik koní chce město výhledově na vrchu mít, se zatím říct nedá, protože je plánuje kombinovat i s dalšími zvířaty.

„Spojili jsme se s panem ředitelem plzeňské zoo Trávníčkem a oni jsou ochotni stát se naším partnerem. Slíbili nám veškerou možnou podporu, dokonce by nám na část sezony mohli půjčovat třeba zubry. Pak by ale ohrada musela být uzavřená a my ji dnes plánujeme jako průchozí pro lidi, protože kůň není nebezpečný a k nim nepřijde. Všude budou upozornění, že koně je zakázáno krmit, chceme udělat jen jednu ohrádku s jinými zvířaty, která se krmit mohou, třeba s kozami,“ dodává starosta.

Město má v plánu také vypsat anketu o logo Šlovického vrchu a po cestě k němu už vysadilo stromořadí. „Jsou to všechno třešně starých odrůd, stromořadí bude lemovat jihovýchodní část ohrady,“ dodala místostarostka.

Šlovický vrchBývalý tankodrom je dnes významná přírodní lokalita, v níž žijí například kriticky ohrožení korýši listonoh a žábronožka letní či ohrožená žába kuňka žlutobřichá.
Město na vrch zve tanky, bojová vozidla i čtyřkolky, které rozrývají půdu a živočichům vytváří ideální podmínky.