Pokud je podpoří město, mají šanci získat bezúplatně budovu bývalé porodnice na Čapkově náměstí a také dotaci na její přestavbu. Právě příslib státu, že obě transakce jsou reálné, rozhýbal znovu slovanské zastupitele a ti žádají o pomoc při vyřizování všech nutných formalit město Plzeň.

„Máme příslib ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09), že bude možné nevyužívaný objekt porodnice nabídnout městu bezúplatným převodem,” potvrdil starosta Slovan Lumír Aschenbrenner (ODS). V rukou má také stanovisko ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09). Ten Slovanům potvrdil, že jejich záměr přebudovat porodnici na domov důchodců odpovídá parametrům státní dotace, na niž by mohly dosáhnout.
Podle Aschenbrennera je možné získat až 75 procent peněz nutných na přestavbu od státu, což je dobrý předpoklad k tomu, aby o domov pro seniory začali znovu usilovat. „Žádost jsme již poslali na ministerstvo k posouzení a čekáme na odpověď,” uvedl Aschenbrenner.

Jenže plzeňská radnice se k možnosti přebudovat porodnici na domov pro seniory staví zatím poměrně vlažně. Primátor Martin Baxa (ODS) uznává, že objekt chátrá a bylo by vhodné jej zrekonstruovat, jenže zároveň upozorňuje na finance, které by překročily možnosti městského rozpočtu a to i s investičním příspěvkem ministerstva práce a sociálních věcí.

„Částka na rekonstrukci je spočítána zhruba na sto milionů korun, přibližně stejná suma pak na samotné vybavení domova,” uvedl radní města pro sociální oblast Jiří Kuthan (ČSSD). Zdůraznil také, že město navíc nyní pracuje s koncepcí udržet zdravé seniory co nejdéle v domácím prostředí a v případě nutnosti jim spíše nabízet pečovatelskou službu.

Podle zastupitele za TOP 09 Petra Suchého je ale částka nutná k vybavení domova asi třikrát nižší. Suchý argumentuje tím, že je škoda šanci na dotaci a bezúplatný převod nevyužít. „Už se nebude opakovat,” míní Suchý.

O domov pro seniory usilují Slovany léta, uvažovalo se také o novém objektu na okraji Homolky. Technický náměstek primátora Petr Rund (ODS) slíbil, že město se bude problémem znovu zabývat. „Rozpočet města je ale velice napjatý, a pokud nás zasáhne reforma rozpočtového určení daní ministra Kalouska (TOP 09), je tento projekt nefinancovatelný,“ uvedl náměstek Rund.