Více než dvanáct milionů korun zaplatí lochotínská radnice za stavební úpravy na odloučeném pracovišti 7. mateřské školy. „Dojde k rozšíření učeben na úkor lodžií, výměně oken, dveří, zateplení, opravě střech, vybudování hřiště, oplocení," vyjmenovává starosta jedničky Miroslav Brabec (ČSSD).

Druhou největší položkou na seznamu lochotínských investic je parkoviště nad zoo. Ze zelené louky zde vznikne parkoviště pro cca sto aut, jehož povrch bude zčásti asfaltový a zčásti z betonových zatravňovacích dlaždic. Úpravy parkovacích stání se dočkají například ulice Nad Štolou na Bílé Hoře, alej Svobody, Vinická či Manětínská.

Druhý plzeňský obvod letos konečně odstartuje stavbu nové montované mateřské školy. „Je to naše vlajková loď, na niž město přidá 14 milionů korun," říká starosta Lumír Aschenbrenner (ODS) ke stavbě u bazénu. Z evropských peněz vznikne na Božkovském ostrově tzv. green-way – cyklostezka včetně lávky. Hotová má být do konce června a spolyká 21 mil. Kč.

Centrální plzeňský obvod letos dokončí rekonstrukci veřejného prostranství mezi ulicemi Karla Steinera a Macháčkova. Kromě toho investuje do cyklostezky a chodníku mezi Škodalandem a Klatovskou ulicí. Ale to není vše. „Do konce října projde rekonstrukcí parkoviště před budovou České národní banky v Husově ulici či u Flóry v Brožíkově ulici. Každá tato akce vyjde přibližně na 3,5 milionu korun," vyčíslil starosta trojky Jiří Strobach (ODS).

Mnohem více peněz než v minulých letech má na investice čtvrtý plzeňský obvod. „Z loňska máme přebytek několik milionů korun, 2,5 milionu Kč je z hazardu, s nimiž jsme vůbec nepočítali," řekl Deníku starosta Doubravky Michal Chalupný (ČSSD). Část těchto peněz spolkne přístavba 56. mateřinky ve Staniční ulici, kde chce obvod vytvořit kvůli bezpečnosti také parkovací místa. Velké změny se dočká parčík před Normou v ulici Na Dlouhých. Místo nevzhledného betonového prostoru vznikne zelené náměstíčko s odpočinkovou zónou. S pracemi se začne hned, jak to počasí dovolí.

„Kromě toho máme vytypováno asi dvacet míst v obvodu, kde jsou podle občanů chodníky v nejhorším stavu. Ty bychom chtěli opravit," doplnil Chalupný.

Investice čtyř městksých obvodů

Plzeň 1 – Lochotín, Vinice, Sylván, Roudná, Bílá Hora
Stavební úpravy odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2 - 12 mil. Kč
Asfaltové parkoviště v ulici Nad Zoo, cca 100 míst - 9 mil. Kč

Plzeň 2 – Slovany, Božkov, Hradiště, Koterov
Nová mateřská školka u bazénu (2/3 nákladů hradí město) - cca 20 mil. Kč
Cyklostezka včetně lávky na Božkovském ostrově (z peněz EU) - 21 mil. Kč

Plzeň 3 – centrum, Skvrňany, Bory, Doudlevce, Radobyčice
Dokončení rekonstrukce vnitrobloku ul. K. Steinera - 24,5 mil. Kč
Revitalizace chodníků v ulicích Křimická a Malická - 7 mil. Kč

Plzeň 4 – Doubravka, Újezd, Bukovec, Červený Hrádek
Přístavba 56. MŠ, Staniční ul. + parkovací stání pro rodiče
Revitalizace parčíku před Normou v ul. Na Dlouhých - 3 mil. Kč