„Přesná čísla dětí, které přebývají, nemáme. Někteří předškoláci totiž ještě dostanou rozhodnutí o odkladu. Převis zde rozhodně je. Víme ale, že děti zaměstnaných rodičů se umístit podařilo,“ říká Helena Mullerová, vedoucí ekonomického a organizačního odboru úřadu městského odboru Slovany. Třídu navíc otevře obvod v září v 5. mateřské škole v Zelenohorské ulici. „Dostanou tak možnost i rodiče, kteří na zápisy v době jejich konání zapomněli,“ vysvětluje Mullerová.

Slovany myslí i na děti, které dosáhnou třetího roku až po lednu 2009. „Nyní by ještě nemohly být do školky přijaty, ale od nového kalendářního roku už skončí jejich matkám mateřská dovolená a nebudou pobírat rodičovský příspěvek. Budou muset do zaměstnání a děti do školky. Rozhodli jsme se proto, že otevřeme od ledna ještě jednu třídu právě pro takové případy,“ uvedla Mullerová. Jakou kapacitu bude třída mít, a ve které mateřské škole bude otevřena, se teprve zvažuje.

Rodiče, z nichž jeden stále zůstává na mateřské dovolené, sice chápou, že přednost mají děti zaměstnaných, spokojení však nejsou. „Vím, že Kubík může být ještě doma, už mu ale byly tři roky a myslím, že pobyt v kolektivu už potřebuje,“ míní maminka, která chtěla dát dítě do školky pouze na čtyři hodiny denně.