Všichni je chtěli. Jenže mají se použít na úklid nebo na investice? Na tom už se zastupitelé neshodli. Než aby buď ODS, nebo ČSSD na obvodě ustoupily, vrátili raději politici miliony zpět městu. A Slovany nemají nic.

Druhý městský obvod přitom v minulých třech měsících svedl o 17milionovou dotaci mezi ostatními obvody velkou bitvu a dokázal získat největší částku ze všech. „Jednání byla náročná a obvody vyvíjely v souvislosti s požadavky na peníze mimořádný tlak,“ potvrdil ekonomický náměstek primátora Vladimír Duchek (Pravá volba). Nešlo o pravidelný roční příspěvek města, ale o mimořádnou dotaci, která přesně nespecifikovala, na co musí být peníze použity. „Dvojka od začátku argumentovala požadavky na finance kvůli úklidu obvodu,“ potvrdil Duchek.

Jenže když byly peníze přiděleny, trvali zastupitelé obvodu z ČSSD na tom, že minimálně pět milionů z dotace bude použito na investice. „Nemáme na investice pro příští rok žádné jiné peníze, takže alespoň těch pět milionů korun jsme požadovali například pro úpravy hřišť nebo třeba do úprav mateřských školek,“ prohlásil šéf tamního kontrolního výboru Roman Andrlík (ČSSD).

ODS však stála na svém: jedině na úklid. Případně poté, co se ukáže, že není třeba vše prouklízet, přesunout až během příštího roku část na investice.
Zastupitelů obvodu zatím při jednání plném polemik pomalu ubývalo a trousili se z radnice pryč. „Nakonec nás už bylo málo a zůstali jsme neusnášeníschopni,“ potvrdil místostarosta Slovan Bohuslav Duda (ODS), který jednání řídil. Dnes tvrdí, že ho výsledek jednání mrzí. „Nenašli jsme bohužel společnou řeč,“ dodal. Trvá ale na tom, že peníze ještě nejsou pro Slovany ztraceny. „Můžeme to schválit ještě dodatečně,“ míní Duda.

Podle Duchka teď zřejmě propadnou peníze určené pro Slovany do městského fondu rezerv. „Navrhnu to tak zastupitelům města,“ potvrdil Duchek.

Starosta Slovan Lumír Aschnebrenner (ODS), který byl ještě včera v pracovní neschopnosti a schůze zastupitelů se proto neúčastnil, je postojem zastupitelů svého obvodu znechucen. „Že přístupem opozice bylo způsobeno nepřijetí usnesení, považuji za šokující. Takové obstrukce se zatím děly pouze v parlamentu,“ uvedl Aschenbrenner s tím, že jednání s městem o přidělení mimořádných financí trvala několik měsíců a byla velice tvrdá. „Jestli Slovany o tyto peníze nakonec přijdou, nese za to obvodní opozice plnou zodpovědnost. A nese tedy zodpovědnost i za čistotu obvodu,“ dodal starosta.

Roman Andrlík se brání tím, že dotace z města nebyla nijak účelově vázána a na obvodě se šlo dohodnout. „Koalice ale neměla na prosazení svého požadavku dost hlasů, přišlo jim málo zastupitelů. Potřebovali naše hlasy, ale pak musí brát v potaz i náš názor,“ vysvětlil Andrlík.

Všechny ostatní velké obvody už dotaci ve svých zastupitelstvech schválili. Lochotínský obvod dostal 7,7 milionu korun, třetí pět milionů korun a Doubravka 12 milionů korun.