„Všechny ulice budou osázeny oboustrannými alejemi s pestrou druhovou škálou stromů, tvořící soustavu tzv. modrozelené infrastruktury. Ve středu území vznikne soustava veřejných prostorů – parkově obytné náměstí propojené se školkou i městské náměstí s točnou MHD, obklopené naopak administrativními budovami a obchodem,“ přibližuje budoucí podobu areálu architekt Pavel Joba s tím, že nová čtvrť bude sloužit jako svorník a ohnisko celých Slovan.

Zdroj: Pavel Bouda

„Podobně velký projekt v Plzni nebyl nikdy realizován, proto jsme oslovili renomované architekty a projektanty, kteří splnili naše požadavky. Díky spolupráci s městem máme jedinečnou šanci vytvořit moderní čtvrť evropského formátu s třetinovým podílem zeleně a úplnou občanskou vybaveností,“ říká investor projektu Petr Březina z APB - Plzeň.

Nová čtvrt by se měla budovat přibližně 15 let a vznikne v ní celkem 3 230 bytů. Hrubá podlažní plocha nových budov v areálu bude 400 tisíc metrů a práce v administrativních budovách a službách by měla přinést až 2 300 nových pracovních míst. Uvnitř zástavby i na střechách budov najde uplatnění vegetace a hospodaření s dešťovou vodou, aby se eliminovalo jejich letní přehřívání. Zajímavě architekti vymysleli například plochou střechu parkovacího domu, kde vznikne fotbalové hřiště.

„V rozumné míře budou také na střechách budov rozmístěny fotovoltaické panely. Vytápění velké části rezidenčních domů bude řešeno pomocí geotermálních vrtů tak, aby nově koncipovaná čtvrť nebyla energeticky závislá na plynu ani centrální výrobě elektřiny,“ dodává Pavel Joba.

Západní okruh Plzně se otevřel před rokem, přesně 19. února 2023
Rok od otevření Západního okruhu: Úleva v dopravě i nutnost dalších úprav

Podle investora by měla obytná výstavba v nové čtvrti nabídnout různé úrovně standardu bydlení, od městských dostupných bytů přes střední úroveň bytového standardu až po rodinné bydlení ve viladomech a tzv. townhousech.

Areál největších plzeňských kasáren je opuštěný od roku 1992, tehdejší budovy byly strženy a v neprůchozím oploceném areálu je nyní nevyužitá plocha s hromadami suti a zeminy.

„Udělali jsme významný krok k revitalizaci největšího brownfieldu v Plzni. Řešíme výstavbu bytů, školky a věřím, že se nám zde po desítkách let podaří vybudovat i základní školu,“ říká plzeňský primátor Roman Zarzycký.

Město počítá s předkupním právem na pozemky pro městské byty, s odkupem pozemků pro mateřskou školu za symbolickou cenu 40 korun za metr čtvereční a s úplným podílem investora na vybudování nulté etapy vodárenského souboru Ostrá Hůrka, kde se cena investice odhaduje na zhruba 200 milionů korun.

Ještě letos bude hotová projektová dokumentace k výstavbě a zahájí se i stavba infrastruktury. Nová čtvrť bude zapojena do systému městské hromadné dopravy, ale i na uliční síť s automobilovou a cyklistickou dopravou.

Celkové investiční náklady na vybudování nové městské čtvrti na místě bývalých slovanských kasáren se odhadují na 15 miliard korun.