Náklady na projekt činí téměř třicet milionů korun a financuje ho Fond soudržnosti Evropské unie a Operační program Životní prostředí. Jde o další projekt z konceptu Smart City.

„V obvodě Plzeň 2-Slovany dosud není v provozu žádný sběrný dvůr odpadů, který by byl v majetku města,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

Nový sběrný dvůr Na Bořích bude zaujímat plochu téměř 3100 metrů čtverečních obehnanou dva metry vysokým neprůhledným plotem.

„Ve sběrném dvoře bude stát pod přístřešky s ocelovou konstrukcí třiadvacet velkoobjemových kontejnerů pro různé druhy odpadu. Budou zde umístěny dvě mostní váhy o nosnosti 5,5 tuny a buňka pro obsluhu s hygienickým zázemím. Součástí dvora je i ekosklad pro shromažďování nebezpečných odpadů,“ popsal vedoucí projektu David Malán z odboru investic Magistrátu města Plzně.