„Opravy důležité dopravní tepny spočívají v rekonstrukci kanalizačního potrubí, obnově vodovodních armatur včetně výměny vodovodních přípojek v několika úsecích, rekonstrukci tramvajové tratě v úseku Sladkovského náměstí Milady Horákové v obou směrech a celoplošné opravě vozovky v této části Slovanské třídy,“ uvedl náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

Investorem celé akce jsou město Plzeň, Vodárna Plzeň, a. s., a Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Celkové náklady představují téměř 162 milionů korun včetně DPH, z toho město uhradí zhruba 80 milionů korun. „Doba trvání stavby je 395 dní od předání staveniště, tedy od 4. ledna tohoto roku,“ řekla Deníku mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá. „Zhotovitelem akce je společnost Berger Bohemia, a. s.,“ dodala Veselá.

V první etapě stavby, která zahrnuje opravy úseku od Sladkovského ulice k Liliové, dojde k výstavbě šesti kanalizačních šachet a rekonstrukci kanalizace v opravovaném úseku. Dokončení první etapy je naplánováno na počátek června tohoto roku. Do té doby je v úseku omezena individuální automobilová doprava. Je vedena po kolejích společně s tramvajovou dopravou. Vozidla nákladní dopravy nad 7,5 tuny mají do tohoto úseku zakázaný vjezd.

Podle Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) mohou tramvaje v rekonstruovaném úseku v těchto dnech nabírat mírné zpoždění. Omezení městských linek hromadné dopravy zatím dopravní podniky v plánu nemají. „V tomto úseku zatím žádná omezení MHD neplánujeme, tramvajová trať bude v obou směrech v provozu,“ řekl mluvčí PMDP René Vávro.

K výlukám v tramvajové dopravě a větším dopravním omezením dojde v dalších etapách stavby.

Rekonstrukce Slovanské třídy by měla být dokončena začátkem února příštího roku.