Rozšíří se kvůli tomu skoro o polovinu přes silnici (přes tu povede most pro pěší) směrem ke Mži a kromě slonů chce chovat ještě tapíry, gibony, klokany nebo kasuáry. „Pozemky máme vykoupené a hotová je i změna územního plánu," uvedl náměstek primátora Martin Baxa (ODS). Pro projekt město vykupovalo pozemky jihovýchodně od stávajícího areálu zahrady, které odděluje ulice Pod Vinicemi. Město se pokusí získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí, přičemž předpokládá, že vhodný dotační titul by se mohl najít v příštím programovacím období.

Celá plocha by měla být dělena na tři expozice, které budou představovat tři zeměpisné oblasti, a sice Velké Sundy a jižní část Malajského poloostrova, dále Celebes, Malé Sundy (Wallacea) a Filipíny a třetí bude Nová Guinea a Austrálie. Expozice bude tvořena ubikacemi ve stylu lidských obydlí dané oblasti a výběhy, pro slony by měla být vyčleněna plocha zhruba 3,5 hektaru.

Mládě slona indického, které se narodilo  8. července 2017 v Zoo Ostrava. Ilustrační foto.

„Z pohledu chovaných zvířat bude stěžejním a zároveň i největším slon indický, tomu také bude věnována i prostorově největší část expozic, která bude dělena ještě na prostor pro samce a samice s eventuálně mláďaty,“ přiblížil ředitel zahrady Jiří Trávníček. Kromě slonů budou k vidění i tapíři čabrakoví, z drobnějších zvířat například giboni a další. V expozici věnované fauně Wallacei budou chováni jak savci Celebesu (Sulawesi), tak Malých Sund a Filipín. Novoguinejská expozice bude tvořena zčásti výběhy klokanů a kasuárů, ptáci budou vystaveni ve skleníku s voliérami na okraji areálu a část bude interaktivní stezkou lesním biotopem se stromovými domky.

Hlavní pavilon pro slony, tapíry a hady naváže na volný výběh pro slony. Tam budou vybudovány vnitřní a venkovní vodní plochy pro slony. Dále se uvažuje o vybudování restaurace, ubikace a výběhy pro langury a jeleny. Tato část bude propojena se stávajícím areálem zahrady novým pěším mostem přes silnici.

Zhruba 1,5 roku nyní potrvají projekční práce,“ uvedl Martin Baxa. Slony může získat zoo podle ředitele Jiřího Trávníčka zdarma. Vybudování slonince má stát asi půl miliardy korun, další statisíce pak expozice pro další zvířata. "Budeme usilovat o dotace z programu k rozšíření zoo směřujícímu,“ dodal Baxa. V ČR jsou slonince v Praze, Ústí nad Labem, Ostravě, Zlíně a Liberci.