„Určitě doporučujeme všem návštěvníkům města, aby v době Slavností svobody využili parkoviště na okrajích města nebo parkovací domy,“ vyzývá Jana Komišová, vedoucí odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně, který květnové oslavy připravuje.

Parkování na náměstí Republiky bude výrazně omezeno. Od 30. dubna do 6. května bude zákaz parkovat v Dřevěné ulici a ve dnech 3. 6. května bude v této ulici zakázán průjezd aut. Vjezdy na náměstí Republiky budou uzavřeny v době konání hudebních produkcí, 3. května od 18 do 23 hodin, 4. května od 12 do 23 hodin a 5. května kvůli průjezdu konvoje již od 9 do 20 hodin. Vjezd městské veřejné dopravy však bude v pátek i v sobotu povolen, ale v neděli 5. května, kdy náměstím projede kolona vojenských historických vozidel, se omezení dotkne i autobusů a tramvají. „Další dopravní omezení souvisejí s nedělním průjezdem historických vojenských vozidel Convoy of Liberty po Klatovské třídě,“ připomíná Komišová. Části ulice budou už od 8 hodin uzavřené. Konvoj odkloní z Klatovské třídy rovněž trolejbusy č. 11, 12, 15, 16, 17, omezí autobusy na linkách č. 20, 27, 28, 34, 35, 41, 57 a tramvaj č. 4 ze směru Bory. Z Lochotína budou místo tramvají jezdit autobusy s konečnou zastávkou Rondel.

V pondělí 6. května se uzavře pro veškerou dopravu včetně MHD od 15 do 19 hodin Americká ulice od Klatovské po Jungmannovu.

Zleva: ředitelka projektu Ivana Buriánková, ocenění: Jaroslav Krs, Tomáš Kučera, Ludvík Idlberk, Pavel Janovec, policejní mluvčí Iveta Kořínková, vedoucí územního odboru Plzeň-venkov Petr Liška a vedoucí dopravního inspektorátu Pavel Burděj
Zachránci se nelekli ani ohně