Před čtyřmi lety si vlastníci paneláku v Manětínské ulici v Plzni objednali zateplení domu u firmy Sládek – Stavby. Dva roky řeší reklamaci fasády, ale bez úspěchu. Nyní se mohou už jen přidat k dlouhému zástupu věřitelů a doufat, že dostanou alespoň část náhrady škody. Jedna z největších stavebních firem na Plzeňsku je totiž v úpadku. Věřitelů je už nyní téměř sedmdesát, jejich počet ale ještě není konečný.

„Spodní část podezdívky se začala drolit a na omak to vypadá jako plesnivé nebo chlupaté," říká předseda společenství vlastníků jednotek (SVJ) Jiří Vokurka. S firmou začal o reklamaci jednat na podzim roku 2012, společnost Sládek slíbila nápravu v květnu letošního roku. „Nikdo s námi ale už několik měsíců nekomunikoval a nic se nedělo," říká Vokurka s tím, že podle odhadů firmy jde o reklamaci cca za 40 tisíc korun. Hodnota celé zakázky byla 3,3 milionu korun.

Jenže plzeňská stavební firma, jejíž reklama je na mnoha panelácích zejména na Lochotíně, je od letošního února v insolvenci. O tom se však Jiří Vokurka a SVJ dozvěděli až od Deníku.

„Návrh podal sám dlužník společně s návrhem na vyhlášení konkurzu," řekla Deníku soudkyně Krajského soudu v Plzni Eva Vodičková. Úpadek na společnost podnikatele Miroslava Sládka byl vyhlášen 7. května a po dobu dvou měsíců je možné nahlásit u Krajského soudu v Plzni svou pohledávku. „Nyní je přihlášeno 68 věřitelů, termín ale vyprší 7. července a je pravděpodobné, že další ještě přibudou," doplňuje Vodičková.

Co to znamená? Že všichni, komu Sládek – Stavby dluží peníze, mají posledních pár dní na to, aby se se svými pohledávkami přihlásili do insolvenčního řízení k případu se spisovou značkou INS 5432/2014. „Pokud tak neučiní, nikdo s nimi už později jednat nebude," vysvětluje obecný princip řízení plzeňská advokátka Ivana Palánová.

Podle veřejně dostupných informací v insolvenčním rejstříku nejsou mezi věřiteli jen firmy, které pro Sládka pracovaly, ale i další subjekty.

Sládek – Stavby dluží i několika společenstvím vlastníků bytových jednotek, mobilnímu operátoru, České správě sociálního zabezpečení, pojišťovně či několika fyzickým osobám. Prakticky to znamená, že v posledním roce už firma neplatila téměř nic. Výše pohledávek se pohybuje od několika tisíc korun až po několik set tisíc Kč.

Firma Sládek – Stavby už nyní reklamaci fasády v Manětínské ulici řešit nemůže, nespadá to do jejích pravomocí. „Reklamace byla řešena u výrobce materiálu a dále korespondencí se SVJ. Bohužel jsme se vzhledem ke krizi ve stavebnictví a druhotné platební neschopnosti dostali do insolvence. Další postup je na insolvenčním správci," řekl pouze provozní ředitel společnosti Zdeněk Hrabačka.

Co se tedy bude dít dál? Po uplynutí lhůty na přihlášení dalších věřitelů začne insolvenční správce, kterým je v tomto případě plzeňská firma AP insolvence, přezkoumávat každou pohledávku. Může věřitele vyzvat k doplnění údajů a pak rozhodne, zda dluh uzná v plné či částečné výši, nebo zda pohledávku neuzná.

Jenže ani v případě, že bude pohledávka uznána, nemá ještě věřitel vyhráno. „Záleží na tom, v jaké situaci je firma, která jde do konkurzu. Nedávno se stalo, že majitel stavební firmy, na niž byl také vyhlášen konkurz, nadělal dluhy za devadesát milionů korun, ale firma měla majetek jen za pět," připomněla advokátka Palánová.

Ačkoli šance na vrácení peněz za nevyřízenou reklamaci není příliš velká, Jiří Vokurka se do řízení přihlásí. „I kdybychom nedostali nic, jde o princip," říká předseda SVJ.