Při průjezdu osobního vlaku tunelem Ejpovice došlo k technické závadě na podvozku prvního vagonu. Vlak se sto třiceti cestujícími vykolejil a došlo k desítkám zranění i těžkých. U simulované nehody zasahovali hasiči, záchranáři i policie. „Místo nehody i čas byly zvoleny záměrně. Jednak s ohledem na provoz v tunelu a také proto, že provedení cvičení za ztížených podmínek, v tomto případě noční hodiny a poloha vlaku v nejvzdálenější pozici vůči jednotlivým portálům, lépe simuluje jednu z horších variant zásahu, které by mohly nastat,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Na místo se sjelo 23 jednotek požární ochrany. To odpovídá více než stovce cvičících hasičů. Největší počet zasahujících jednotek byl shromážděn na portálu Homolka (Ejpovice) a odsud hasiči vjížděli do volného severního tubusu tunelu. Poté, co průzkumem zjistili lokaci havarovaného vlaku, zahájili záchranné práce. Evakuovali nezraněné osoby přes bezpečnostní propojky mezi tubusy, prováděli třídění zraněných dle vážnosti jejich poranění a následně je převáželi na portál Chlum (Plzeň), kde je předávali zdravotnické záchranné službě.

„Souběžně s touto činností probíhal i průzkum tubusů s cílem zjistit, zda se zde nenacházejí osoby, které opustily soupravu vlaku ještě před příjezdem jednotek. V průběhu zásahu byl zřízen štáb velitele zásahu, který mimo jiné jako podporu rozhodovacího procesu využil přímý přenos z kamer, které jsou součástí bezpečnostního systému tunelu,“ dodal mluvčí hasičů.

Vánoční strom pro Plzeň v neděli ráno pokáceli v Dýšiné.
Vánoční strom pro Plzeň v neděli ráno pokáceli v Dýšině, podívejte se

Na místě zasahovaly také automobily pro řešení událostí s hromadným postižením osob a celá řada záchranářských vozů. „Krajští zdravotničtí záchranáři děkují za spolupráci i Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, která vypomohla našim záchranářům vysláním dvou výjezdových skupin ze základen v Hořovicích a Berouně,“ sdělila za záchranáře Andrea Divišová. Na místě byli také pozorovatelé ze záchranných služeb Moravskoslezského a Libereckého kraje. „Personálně posílené zdravotnické operační středisko si společně se zdravotnickými záchranáři také vyzkoušelo využití nové aplikace pro evidenci zasažených a e-Odsun, kterou budou využívat všechny složky IZS a zúčastněná zdravotnická zařízení.“

I pro policisty je účast na takovém cvičení velmi cennou a důležitou zkušeností. „Je to příležitost, při které si můžeme vyzkoušet koordinaci činností a postupů nejen mezi policejními složkami, ale i s ostatními složkami integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje,“ konstatovala policejní mluvčí Pavla Burešová s tím, že úkolem policie by v případě takové události bylo zajistit veřejný pořádek či usměrnění dopravy a pomoc při třídění raněných a při poskytování první pomoci, a to včetně pomoci psychologické atd. až po ztotožněni osob jedoucích ve vlaku.

Jak dále popsala, jakmile by při skutečné nehodě bylo možné vstoupit do samotného tubusu tunelu, začala by pro policisty celá řada důležitých úkonů: zajištění stop, fotodokumentace, zajištění věcí, ohledaní místa události, až po výpovědi osob atd., tedy úkonů důležitých pro samotné trestní řízení.