Víte, kdo je Zdravínek? Zdravínek je skřítek, který se narodil 1. června na Mezinárodní den dětí, 3. června byl pokřtěn na Dětském dni s Fakultní nemocnicí Plzeň. V tomto týdnu již zavítal mezi nemocné děti.

Zdravínek bude děti doprovázet na vyšetření, při hospitalizaci, zároveň s nimi bude na cestě třeba i na operační sál. 

Zdravínkovo knížkohraní je nové dílo spoluautorek Dany Křiváčkové a Dany Packanové. Autorky chtějí pomoci malým pacientům, když se ocitnou v nemocnici, pro ně v neznámé a nepřirozené situaci. Dana Křiváčková vysvětluje: "Dítěti to pomůže zaměřit myšlenky a pozornost na věci, které dokáže pochopit a ovlivnit. V knize děti najdou pohádky, omalovánky, úkoly, písničku, stolní hru a mnoho dalšího. V době, kdy rodič vyřizuje potřebné informace a dotazníky na příjmu nemocnice, dítě může využít čas k vymalování obrázku skřítka. Cílem je zpříjemnění času v lékařských zařízeních a v průběhu nemoci. Kniha není jen obyčejným vyprávěním příběhu, nýbrž je pozvánkou pro děti a jejich dospělé ke společné cestě za vzájemným poznáním a respektem."Skřítek Zdravínek

Ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek doplňuje: "Dětští pacienti jsou v naší nemocnici nejen na dětské klinice, ale i na mnoha dalších odděleních. V průměru každý měsíc v celé nemocnici hospitalizujeme až 250 dětí ve věku do 8 let, těmto dětem může Zdravínek pomoci. Tímto bych chtěl srdečně poděkovat autorkám za krásné dílo a zároveň za nápad, jak zpříjemnit léčení a čas malých pacientů v prostředí nemocnice."

Se skřítkem Zdravínkem se seznámí i děti z vybraných plzeňských mateřských škol, kdy v rámci spolupráce s Tvůrčí skupinou DARDA společně namalují obrázky s tématem skřítka. Práce dětí budou vystaveny v únoru 2018 na jednotlivých pobočkách Knihovny města Plzně. Projekt Tvůrčí skupiny DARDA „Zdravínkovo knížkohraní“ aktuálně probíhá ve spolupráci s FN Plzeň a finančně jej podpořili Plzeňský kraj a Nadace 700 let města Plzně.