Zastupitelé města Plzně schválili na pondělním zasedání uzavření dohody o spolupráci při rozvoji území mezi krajskou metropolía společnostmi Ameside, a. s., a Amádeus Real, a. s., které připravují stavbu nové městské čtvrti mezi Americkou a Sirkovou ulicí a Denisovým nábřežím. Vyjádřením podpory projektu ze strany města se stavba obchodního centra znovu přiblížila.
Společnost Ameside, která je součástí developerské skupiny Amádeus Real, vede s městem Plzeň soudní spor. V něm uplatňuje náhradu škody ve výši 1,8 miliardy korun za neuskutečněný projekt. Město před rokem zahájilo se společností jednání. „Během jednoho roku se nám podařilo najít způsob, jak držet při životě soudní spor, ve kterém zatím nepadne žádné rozhodnutí, a zároveň mít jistotu, že projekt bude dál pokračovat,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Schválená dohoda předpokládá, že město Plzeň poskytne projektu součinnost. „Věřím, že ve chvíli, kdy společnost Ameside získá stavební povolení a uběhne jednoroční lhůta pro případné napadení stavebního povolení s právními žalobami, vzdá se investor své potenciální pohledávky 1,8 miliardy korun a strany se od soudu rozejdou bez jakéhokoli finančního plnění,“ dodal.

Uzavření dohody vítají i zástupci investora. „Za nás mohu garantovat maximální možnou součinnost při naplňování podmínek stanovených územním plánem a územní studií města pro dané území. Už v předchozích 16 měsících jsme v našem projektu Ameside učinili řadu úprav, aby byl v souladu s uvedenými regulativy. Změny a novinky brzy odprezentujeme veřejnosti,“ uvedl hlavní manažer projektu Ameside Tomáš Jícha.