Model opravené školy, jejíž rekonstrukce by přišla na desítky milionů korun, okukuje smutně už deset let ve své kanceláři ředitel Gymnázia Luďka Pika Jaromír Kašpar. „Doplácíme na to, že sídlíme v budově města,“ vysvětluje. Krajský úřad jako zřizovatel školy totiž nechce do cizích budov investovat. Ve stejné situaci jsou však i další plzeňská gymnázia.

Krajský úřad v Plzni sice v těchto dnech jedná o nákupu budov, ve kterých plzeňská gymnázia sídlí, ale narazil na problém. Na cenu, kterou nabídl, totiž nechce město přistoupit. Proto jednání stále pokračují. Jak probíhají, nastínila mluvčí Krajského úřadu v Plzni Jana Filípková právě na příkladu Gymnázia L. Pika. Ve hře byla cena v jednotkách milionů, město požaduje částku v řádech desítek milionů. „Korektní nabídkou Krajského úřadu v Plzni se bude rada města samozřejmě zabývat,“ uvedla radní města pro oblast školství Petra Fischerová.

Kraj jako důvod odkupu budov, kam ještě patří Masarykovo, Sportovní a Gymnázium na Mikulášském náměstí, uvádí to, že do těchto škol je potřeba investovat velké částky, které by tak kraj dával do cizího majetku, což odmítá. Například výše zmíněné Gymnázium Luďka Pika by na rekonstrukci potřebovalo 12 milionů. Škola totiž funguje stále v budově postavené ve 30. letech minulého století jako škola rozdělená na dívčí a chlapeckou se dvěma vchody, což značně komplikuje řízení jejího provozu. Kraj v uplynulých dnech poskytl peníze alespoň na zpracování projektové dokumentace zmíněné rekonstrukce, která by měla být hotová do konce roku.

„Byli bychom rádi, kdyby se peníze například z evropských fondů na rekonstrukci sehnaly,“ říká ředitel gymnázia. Škola totiž od příštího školního roku rozjíždí bilingvní neboli dvojjazyčný učební program v češtině a španělštině, což klade větší nároky na počet jazykových učeben, takže přístavba by přišla v pravou chvíli. „Na stole už byl dokonce nápad, aby zřizovatelem gymnázia bylo město, “ dodal Kašpar.

„Působnost gymnázií sahá významně za území našeho města. A právě proto, že je jejich úroveň velmi dobrá, nelze úvahy o zřizovatelích svazovat pouze se stavem budov a případnými plány investic. Příslušné orgány Plzeňského kraje s eventuální změnou zřizovatele gymnázií zatím neuvažují,“ komentovala to radní Fischerová.