„Kapacity v Plzeňském kraji jsou v tuto chvíli dostačující s ohledem na počty těch, kteří v našem krajském centru o zajištění ubytování požádají. Kraj převzal a provozuje například ubytovnu v Čechově ulici v Plzni, kde je kapacita 247 míst a v tuto chvíli je zaplněna zhruba z poloviny,“ říká hejtman Rudolf Špoták s tím, že kraj se snaží využívat především ubytování z kapacit státu, měst a obcí.

Podle mluvčí Plzeňského kraje Evy Mertlové fungují dnes v celém kraji adaptační skupiny pro děti do 18 let.

„V Plzni jich funguje celkem pět denně, a to od 7 do 16 hodin. Adaptační skupina pro děti 15+ i nadále funguje v SVČ Radovánek v Plzni. Děti se kromě výuky českého jazyka věnují s kariérovými poradci orientaci ve středoškolském vzdělávání a ti jim také pomáhají s výběrem budoucí školy. Napříč skupinami i školami je ke krizové intervenci připravena Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň a všechna její odloučená pracoviště," informuje Mertlová.

Nové dva druhy hadů má plzeňská ZOO. Ve specializované expozici Království jedu jsou k vidění zmije malooká a křovinář černohlavý. Kromě těchto novinek je k vidění dalších zhruba 20 druhů plazů. Na některé se můžete podívat v naší fotogalerii.
Zoo v Plzni má v Království jedu nové hady, podívejte se na fotky

Na základě dotazníkového šetření z 86 škol a školských zařízení bylo přijato do mateřských škol 18 dětí, základní školy přijaly 411 žáků a střední školy 3 studenty. „Data bohužel nejsou zcela kompletní, tato budeme mít až po statistickém sběru MŠMT ke konci března," dodává Mertlová.

Podle zdrojů ministerstva je na území Plzeňského kraje 5 341 dětí ve věku 3-18 let. Z dat vyplývá, že do vzdělávání se zapojilo zhruba 15 procent z příchozích dětí ve věku 3-18 let.