„Je to výborná mezinárodní výměna zkušeností, dozvěděli jsme se, jak se učí třeba v Portugalsku, Francii nebo Holandsku,“ říká Eva Seidlová, která v Benešově škole učila matematiku. Před časem však odešla na mateřskou, díky tomu se do projektu zapojila i její kolegyně Martina Kupilíková.

„Hodně se mi líbí propojení hodin s životem, s praktickým využitím,“ pochvaluje si Eva Seidlová, která prý vyzkoušené metody určitě využije. Například několikahodinový blok týkající se geometrie. Žáci se neučí jen nudné poučky, jak který trojúhelník vypadá a jak ho sestrojí. „V počítačovém programu si vyberou vlajku jakéhokoli státu, v níž je trojúhelník, a pak ho na počítači i sestrojují,“ vysvětluje Seidlová. Oceňuje také propojení s jinými předměty, součástí tohoto tématu by totiž mělo být i vypracování počítačové prezentace.

O uplynulém víkendu se konala závěrečná mezinárodní letní škola, tedy jakási přehlídka vyučovacích metod a technik, které si tu mohli účastníci vyzkoušet. Tu si nenechal ujít ani Miroslav Randa, který v Benešově škole učí fyziku. „Některé nápady mě překvapily a už přemýšlím, jak je využiji, “ tvrdí Randa, který se podílí i na přípravě Dnů vědy a techniky v Plzni. „Zaujal mě třeba pokus se zvukem a demonstrace toho, co zvuk je, pomocí laserového ukazovátka. Ten bych chtěl realizovat ve škole i pro veřejnost,“ plánuje.

Na mezinárodním projektu pracovalo 24 učitelů ze 16 zemí, veškeré materiály budou přístupné na internetu.