Ve školkách nebude nutné omezení počtu dětí ve skupině či třídě, testování dětí a budou otevřeny pro všechny děti navštěvující tyto MŠ. Povinnost testovat zaměstnance zůstává v těchto MŠ zachována, od pondělí však pouze jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden. Tato povinnost se týká jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, bez ohledu na to, zda se osobně potkají s dítětem či nikoliv, s výjimkou zaměstnanců, kteří jsou celý týden na home office.

V pondělí pak bude vláda rozhodovat o otevření druhých stupňů základních škol rotačně od 3. května pro tyto tři kraje s nejnižším počtem nakažených koronavirem. Rozvolňování školství bude stejně jako v dalších oborech postupovat regionálně a řídit se výskytem 100 nově nakažených s covidem-19 na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. Postupně by se pak mohly školky i druhý stupeň základních škol otevírat i v dalších regionech.

Školy v Česku se kvůli epidemii zavřely 1. března, výuku na dálku měla většina již řadu týdnů předtím. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a pro předškoláky. Žáci prvního stupně základní školy se začali střídat po týdnech v rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a děti ve speciálních školách.

Od pondělí se obnoví praktická výuka ve středních školách a posledních ročnících vysokých škol. Povinné je testování na covid-19.

Umění ve veřejném prostoru z dob normalizace. Víte kde se díla nacházejí? Projekt Křížky a Vetřelci, mapuje drobné umění na území města Plzeň. Se zajímavými fakty o těchto dílech nás seznámí spoluautor projektu Aleš Hejna.
Projekt Křížky a Vetřelci: umění ve veřejném prostoru v Plzni z dob normalizace