Okruh strašidelné školy prošlo 266 dětí a dospělých, pohádkovou školu si prožilo 132 účastníků. Poděkování za přípravu a realizaci akce patří všem zaměstnancům školy a žákům 9. třídy. Režisérem celé akce byla Mgr. Andrea Šípková, zástupkyně ředitelky školy.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy