Mnozí si tuto školku pamatují jako 41. MŠ, někteří jako Speciální mateřskou školu pro děti s vadami řeči a v posledních pěti letech pod názvem Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči.

Za tuto dlouhou řadu let prošla školka v ulici Ke Špitálskému lesu 3 velkými proměnami. V době jejího vzniku se jednalo o běžnou mateřskou školu. V září 1981 se otevřela v rámci školky logopedická třída, což byl vlastně začátek speciálně pedagogické péče v oblasti logopedie, která přetrvala až do dnešních dnů. A navíc jednu z učitelek - pamětnic na první logopedickou třídu máme ve svých řadách plně zapojenou dodnes.

Za tu řadu let se metody, principy a postupy logopedické péče a samotný systém ve školce vývojem upravoval a vylepšoval až do dnešní podoby.

Dne 21.9. 2017 si po celý den děti, jejich rodiče i zaměstnanci užívali oslavu pátých kulatých narozenin. V rámci Dne otevřených dveří jsme mezi námi přivítali návštěvníky, kteří měli zájem lépe poznat školku a speciálně pedagogickou péči. Díky pěknému počasí a dobré náladě se odpolední zahradní slavnost i setkání zaměstnanců vydařilo. Navštívila nás i první paní ředitelka paní Miluše Kepková. Každý návštěvník na památku obdržel sladkou perníkovou školku a na oplátku nám nakreslil obrys své ruky s podpisem. Za podporu děkujeme všem gratulantům a návštěvníkům.

A co nás čeká?

Letos jsme se pustili do projektu „Jen předpověď počasí k pěstování nestačí“, který je zaměřen na pozorování počasí, jeho zákonitosti a vliv na pěstování ovoce, zeleniny, bylinek a dalších surovin, které využijeme pro společná vaření a pečení. Naše nápady a plánované aktivity podpořil Nadační fond Zelený poklad částkou 73.400,-Kč. Jako vždy je naším cílem zapojit co nejvíce rodičů a dalších nadšenců.

Zkuste nás najít na webu: www.specmsplzen.webnode.cz.

Karla Kaprová