V Blovicích na jižním Plzeňsku to stále vře. Situaci příliš neuklidnilo ani to, že tamní základní škola, z jejíhož čela byla městskou radou minulý týden odvolána ředitelka Dagmar Hitková, a to kvůli drsné šikaně i dalším problémům, má od tohoto týdne nové vedení. Ve středu se funkce ujala dlouholetá tamní učitelka Jolana Rundová a její dvě nové zástupkyně. Stále ale na radnici chodí různé dopisy a stížnosti, a to ze všech stran. Od veřejnosti, bývalých učitelů, ale i třeba těch současných, kteří stojí na straně bývalé ředitelky Hitkové. Extrémní tlak, spojený s různými výhrůžkami, podle tajemníka Václava Kybice dokonce způsobil zdravotní problémy starostovi obce Robertu Zelenkovi. Zdravotní stav se pod tlakem událostí zhoršil i Hitkové, což Deníku sama potvrdila.

Bývalá ředitelka školy Dagmar Hitková při čtení své zprávy:

Ředitelka školy Dagmar Hitková při čtení své zprávy. Ke svému odvolání se konkrétně nevyjádřila, neodpověděla ani na otázky médií. | Video: Deník/Milan Kilián

Jak již Deník informoval, poté, co vyšlo najevo, že na škole v Blovicích byla extrémně šikanována jedna žákyně, se začaly objevovat další a další zprávy o různých problémech, včetně dalších případů šikany, na této škole. Vše vyvrcholilo svoláním březnového městského zastupitelstva, které mělo hojnou účast a bylo velmi rušné. Mimo jiné tam občané předložili petice žádající odvolání ředitelky školy, což žádala i opozice. Na jednání byli členové zastupitelstva, mezi nimiž je i Hitková, členka vládnoucího uskupení ŽIJEME BLOVICE, seznámeni se závěry České školní inspekce (ČŠI), jež potvrzovaly, že některé stížnosti rodičů ohledně šikany a dalších problémů byly oprávněné. Hitková na místě závěry ČŠI nekomentovala a nechtěla hovořit ani se zástupci médií. Ale právě zprávy ČŠI rozhodly o jejím konci ve funkci, v pondělí 25. března byla odvolána. Jejím dvěma tehdejším zástupkyním bylo nabídnuto, aby se staly statutárním zástupcem školy, podle tajemníka Kybice to však tyto pedagožky odmítly.

Město vybíralo z deseti adeptů

Intenzivně se proto hledalo nové vedení. „Bylo vybráno zhruba deset adeptů, ze školy i mimo ni. Byli to odborníci, bývalí ředitelé a podobně. Byli osloveni a někteří souhlasili s tím, že v případě jmenování by funkci přijali. Rada se sešla a rozhodovala. Nebylo to jednotné rozhodnutí, ale nakonec bylo rozhodnuto většinou hlasů, že ředitelkou se stane Jolana Rundová,“ řekl Deníku Kybic s tím, že dle jeho osobního názoru jde ze strany této dlouholeté učitelky o oběť ve prospěch školy.

Jako své zástupkyně jmenovala nová ředitelka Růženu Kohoutovou a Václavu Kopeckou, bývalou ředitelku a zástupkyni ředitelky ZŠ do roku 2021.

Růžena Beránková Džulinová, iniciátorka petice, která požadovala odvolání Hitkové z funkce, je s novým vedením spokojena. „Doufáme, že nová paní ředitelka situaci stabilizuje. Jsme s ní spokojeni, známe ji, víme, že je spravedlivá, nenechá se ovlivňovat. Ale bude to mít velmi těžké,“ řekla Deníku Beránková Džulinová.

Ve škole redakci sdělili, že se k současnému dění nebude vyjadřovat ani nové vedení ani ti, kteří se postavili na stranu odvolané ředitelky Hitkové, která je nyní v pracovní neschopnosti. I tak ale svoje stanovisko poskytla. „Rada města mě odvolala na základě výsledků šetření České školní inspekce. Rozumím, že radní chtěli uklidnit situaci ve městě, ale já a většina pedagogických pracovníků v naší škole s těmito výsledky nesouhlasíme. Považujeme je za chybné, a proto vedení školy v úterý 2. dubna (před zvolením nového vedení – pozn. aut.) odeslalo oficiální žádost na ČŠI, aby šetření obnovila a došetřila. Stejnou žádost odeslalo za sebe i 43 pedagogických pracovníků naší školy,“ uvedla Hitková.

Hlavním důvodem podle ní je, že ČŠI při vyšetřování nahlášené šikany žákyně nevyslechla všechny pedagogické pracovníky, kteří byli s dívkou v kontaktu,  ani její tehdejší třídní učitelky, ani její asistentku, kterou měla v té době přidělenu. „Možný důvod, že nikdo z nich na naší škole v současné době už nepůsobí, není v takto vážném případě akceptovatelný,“ konstatovala odvolaná ředitelka s tím, že dalším důvodem je, že ČŠI do svého šetření nezahrnula všechny relevantní písemné podklady, které má škola k dispozici.

„Co se týče mojí osoby, chci ve škole zůstat, záleží mi na ní a chci učit. Před rokem 2021, kdy jsem se stala ředitelkou, jsem tu učila 19 let. Momentálně jsem na nemocenské, protože moje zdravotní potíže se bohužel pod tlakem událostí stále zhoršují. Počítám s tím, že jakmile budu schopná, dotáhnu předání mé funkce nově pověřené ředitelce do konce,“ přislíbila Hitková.

Jak Deníku potvrdil Kybic, radnice dostává v posledních týdnech různé podněty, stížnosti a dopisy ze všech stran. „Strhla se zřejmě vlna těch, co dosud mlčeli. Přišly nám stížnosti ze strany občanů, některé na konkrétní pedagogy, některé na celkovou situaci ve škole, např. že se v některých třídách neučilo a bylo bezvládí, že se místo učení schůzovalo. Přišel i dopis od pedagogů, kteří ze školy odešli. Shrnu-li ho, uvádějí, že důvodem jejich odchodu byla nespokojenost s tím, jak to ve škole fungovalo. Ale máme samozřejmě i dopisy z druhé strany, od pedagogů, kteří se postavili za odvolanou ředitelku Hitkovou. Uvádějí, že z jejich pohledu byly procesy nastaveny dobře, že zřídili poradenské centrum, že někteří rodiče na zastupitelstvu neuváděli pravdu a podobně,“ konstatoval Kybic, který přiznal, že poslední doba je pro vedení města i všechny ve škole extrémně náročná. Má to podle něj i následky. „Panu starostovi bylo různým způsobem vyhrožováno, byl urážen, a to mělo vliv na jeho zdravotní stav, nemohl se ze zdravotních důvodů zúčastnit ani některých jednání,“ konstatoval Kybic.

Nejzávažnějším případem šikany, jehož obětí byla drobná dívka, kterou dvě další školačky a jeden školák nutili k různému chování se sexuálním podtextem a vyhrožovali jí smrtí, se policie stále zabývá. „Provádíme výslechy osob a další úkony trestního řízení,“ potvrdila ve čtvrtek policejní mluvčí Dagmar Brožová. Státní zástupkyně Taťána Ulčová, která případ dozoruje, již dříve Deníku sdělila, že ve věci musí být zpracovány znalecké posudky.