Symbolický šek převzal z rukou zástupce Škody Transportation ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec.

„Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit tak kvalitní a potřebné projekty, jako je pomoc maminkám a jejich dětem, které se ocitly v nouzi. Domov sv. Zdislavy jim poskytuje bezpečné útočiště a jeho zkušení pracovníci pomáhají najít řešení obtížné životní situace,“ řekl Michal Kučera, ředitel pro Strategii a marketing skupiny Škoda Transportation.

„Městská charita Plzeň musí při vícezdrojovém systému financování sociálních služeb zajistit část finančních zdrojů svými silami. Proto Škodě Transportation děkujeme za dlouholetou finanční výpomoc Domovu pro matky s dětmi v tísni sv. Zdislavy a Domovu pro seniory sv. Jiří,“ sdělil Pavel Janouškovec.

Škoda Transportation podporuje charitu už více než jednu dekádu. (maš)