Rožičová se obrátila i na Krajskou hygienickou stanici. „Prý mám věc řešit s odborem životního prostředí nýřanského městského úřadu,“ nastínila. Tak jí radí i právník, kterého jsme oslovili. Podle advokáta Zbyňka Holého z Plzně je třeba zažádat u vlastníka pozemku o jeho úklid. „Odbor životního prostředí by měl vydat nařízení, aby vlastník, v tomto případě město Nýřany, svůj pozemek uklidilo. Jestli se však situace stále opakuje, je to problematické, ale vlastník na druhou stranu nemůže nepořádek ignorovat,“ vysvětlil Holý.

Petr Hauer z Odboru životního prostředí města Nýřany potvrdil, že pokud se na ně Rožičová obrátí, budou opravdu nuceni řešit problém s vlastníkem pozemku, tedy městem. K úklidu ho ale prý nutit nemohou. „Dříve bylo zákonem dané, že pokud vlastníkovi pozemku nařídíme, aby uklidil nepořádek, musel tak učinit. Dnes tato povinnost není jednoznačně daná,“ upozornil Hauer.

Skládku před domy podle Rožičové způsobily romské rodiny, které v nich bydlí a vše vyhazují ven. Žena zde narazila i na krysu.