Rakša, jak znělo její skautské jméno, je nyní pochována na plzeňském ústředním hřbitově se svým manželem Karlem alias Čilem. Právě tam si v sobotu ve tři hodiny odpoledne skauti a přátelé připomněli výročí jejího hrdinství.

„Z dnešního pohledu vidíme, jak nesmyslná, předem k neúspěchu odsouzená byla naše snaha. Tehdy se nám to jevilo jinak. Klukovský skautský slib, že budeme chránit svoji vlast, jsme totiž vzali smrtelně vážně,“ říká místostarosta Junáka Jiří Navrátil, který byl v devětačtyřicátém mladým skautským vedoucím. Sám dostal ve stejném procesu 20 let. „Jsem tím vlastně také trochu Plzeňákem, mým bydlištěm se totiž na dlouhý čas staly Bory,“ dodává s nadhledem.

Dagmar Skálová se zapojila do pokusu o ozbrojený státní převrat, který propukl 17. května 1949. Organizovali jej major Květoslav Prokeš a právník Jaroslav Borkovec. „Jako skautská vedoucí měla společně s dalšími skauty zajišťovat lékařské ošetření a spojení mezi povstalci. Pokus o puč v květnu 1949 byl ovšem prozrazen a Dagmar Skálová zatčena. 8. srpna 1949 byla odsouzena na doživotí. Během vyšetřování se chovala velmi statečně, veškerou vinu brala na sebe,“ vypráví skutečný příběh hrdinství předseda Okresní rady Junáka Plzeň-město Petr Vaněk.

Ze několika desítek skautů zapojených do akce, bylo nakonec v tomto procesu odsouzeno jen několik lidí. Z doživotního trestu strávila Dagmar Skálová ve vězení dlouhých šestnáct let a nepoddala se ani tam. Roku 1956 patřila do skupiny žen, které napsaly protestní dopisy o porušování lidských práv v tehdejším Československu generálnímu tajemníkovi OSN, což vedlo k odkladu jejího propuštění z věznice. Za svůj životní postoj založený na skautských ideálech svobody, demokracie a odpovědnosti vůči svému okolí byla Dagmar Skálová v roce 1997 vyznamenána Řádem T. G. M.

„Skauti a skautky si připomínají odvahu Dagmar Skálové tváří v tvář zvůli komunistické moci. V dnešní době, která pomalu přestává věřit na hrdinství a věrnost ideálům, je příklad Dagmar Skálové i dalších hrdinů mementem a příležitostí k zamyšlení“, vysvětluje důvod sobotního setkání Vaněk. Vzpomínkové akce se zúčastnil mimo jiné i náměstek primátora a skaut Petr Náhlík a Jaroslav Cuhra, skaut a předseda Konfederace politických vězňů pro plzeňský region.

V Plzni se skautingu věnuje na 1 300 dětí i dospělých, ve 49 dětských oddílech a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program, příležitost být členem týmu, prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr.