Na jednotlivých panelech nechyběli gratulanti k jubileu, ať už to byl mons. František Radkovský, hejtman Milan Chovanec nebo skupina Semtex. Jiný panel naopak ukazoval generaci, která se narodila v čase blízkém sametové revoluci. Jako revoluční generace na něm byli označení čtyři skauti a skautky s ročníkem narození 1987 až 1990.

„Každý nedemokratický režim skauting zakázal," řekl v úvodním projevu jeden z tvůrců výstavy Martin Štěrba.  I proto z oslavovaných sto let mohla organizace Junák svobodně existovat čistých 55 let.

Výstava ale podle Štěrby není historická a má ukázat, že skautské myšlenky jsou dosud živé.

S tím v projevu souhlasil i primátor města Martin Baxa, který má se skauty jen pozitivní zkušenosti. „Ze své pedagogické praxe vím, že studenti, kteří se angažovali ve skautingu, byli výborní. Bez ohledu na známky to byli výborní lidé," řekl představitel města.

Baxa se zapsal i na jeden z panelů ověšený barevnými fixami. Ten je určený k tomu, aby se na něj zapisovaly přezdívky,  a to nejen skautské. Ty jsou rozdělené do tří kategorií: podle jména, podle nějaké vlastnosti nebo podle nějaké konkrétní události.

Jiný panel výstavy je zase věnovaný dobrovolníkům v Junáku. Vedoucí této organizace dětem připravují program ve svém volném čase. Jak uvádí panel, je jich více než pracovníků České televize.

Výstava je doprovodnou akcí celostátního setkání vodních skautů Navigamus, která se v Plzni uskuteční o tomto víkendu. Jak řekl Jiří Kunc, do Plzně dorazí i skauti z Polska, Ukrajiny nebo  z Egypta.