„Na právech to odjakživa bylo tak, že kdo chtěl do přijímacích testů nahlédnout, mohl do konce srpna požádat o přístup. Pak se testy skartovaly,“ uvedl Průša. K žádnému porušení předpisů tím prý ale nedošlo. „Žádná obecná pravidla pro uchovávání takových dokumentů pro celou univerzitu neexistují, jednotlivé fakulty si je stanovují samy,“ dodává Průša.

Studenti práv už proto nemůžou doložit, jak byli v přijímacím řízení úspěšní. A na soud by se nyní mohli obrátit uchazeči, kteří při přijímacím řízení na práva neuspěli, fakulta totiž v současnosti nemá kvůli skartaci přijímacích testů podklady, aby dokázala, zda bylo odmítnutí oprávněné. Podle Průši však zatím nikdo žalobu nepodal.

Od příštího roku se již tato situace opakovat nebude, na právnickou fakultu budou uchazeči přijímáni na základě scio testů. „Od příštího června úplně odpadne skladování jakýchsi papírků s výsledky testů, studenti složí tyto objektivní testy úplně mimo fakultu a my pouze vybereme ty nejúspěšnější. Nebudou přijímáni uchazeči ani na odvolání,“ doplnil děkan právnické fakulty Jiří Pospíšil.

Ve čtvrtek se uskuteční porada vedoucích kateder právnické fakulty, na níž se budou řešit otázky personálního obsazení a případné zrušení některých kateder. „Do konce roku chceme mít jasno, zda dojde ke sloučení některých kateder. Fakulta bude mít méně peněz už letos, a proto musíme snížit počet zaměstnanců. Samozřejmě to nesmí být na úkor kvality výuky,“ naznačil Pospíšil a dodal, že se zřejmě rozloučí s některými pedagogy, s nimiž nejsou spokojeni nebo kteří učí velmi málo.

„Na druhou stranu nám už ale účast při výuce přislíbili experti z Prahy a Brna, takže ty personální změny povedou spíš ke zkvalitnění výuky,“ dodal děkan.

V souvislosti s kauzou na právech se také mluvilo o neobjektivitě při státních zkouškách. „Tyto spekulace by měla odstranit nová vědecká rada, v níž zasedají například děkani ostatních právnických fakult v republice, ombudsman nebo profesoři z Prahy a Brna. Ti v těchto dnech projednají obsazení státnicových komisí termíny na začátku příštího roku na naší fakultě, čímž odstraní veškeré pochyby o objektivitě,“ uvedl Pospíšil.

Nové vedení fakulty podniká stále nové kroky, které by měly vést k odstranění pochybností ohledně studia na právech, ale situace kolem odebírání již udělených titulů je zatím na mrtvém bodě. „Stále probíhá právní analýza. Musíme přesně vědět, zda tituly můžeme odebrat, než podnikneme konkrétní kroky,“ dodal Průša.

Komise ZČU také stále prověřuje dokumentaci právnické fakulty, z celkového počtu 830 absolventů rigorózního řízení, jejichž dokumentaci musí zkontrolovat, už přezkoumala 269, nedostatky našla u třetiny z nich.