Na Klatovsku i Domažlicku se totiž epidemiologická situace zlepšuje, proto na pondělním jednání starostů obcí v uvedených okresech bylo odsouhlaseno zmírnění režimových opatření, zejména týkající se plošné dekontaminace. „Na Domažlicku bude plošná pravidelná dekontaminace zachována v dosavadním rozsahu do čtvrtka, pak bude na uvážení starostů, jaká místa bude nutné ještě dekontaminovat. Na Klatovsku je situace lepší, proto jsme se dohodli, že od dnešního dne si starostové zvolí, kde je stále nutné v dekontaminaci pokračovat. Oni znají situaci ve svých městech nejlépe,“ uvedl v pondělí hejtman Josef Bernard. Nadále je potřeba ale dodržovat zvýšená hygienická opatření v obchodech a nákupních centrech, používat rukavice a desinfekci.

Chlorovou i lihovou desinfekci stále dodává HZS Plzeňského kraje na distribuční místa na vybraných požárních stanicích. Po skončení plošné dekontaminace budou dodávky probíhat na základě domluvy se starosty.

Že se situaci v kraji lepší, konstatoval na svém pondělním zasedání ostatně i Krizový štáb Plzeňského kraje. Ten se sešel potřetí za dobu nouzového stavu. Cílem bylo zejména zhodnotit situaci a shrnout činnosti kraje a dalších zainteresovaných složek.

„Situace v našem kraji v souvislosti s onemocněním COVID-19 se zlepšila. Klesající počty nakažených naznačují, že jsme postupovali dobře, každý den jsme v rámci pracovní skupiny jednali s představiteli nemocnic, KHS a záchranky, a nastalou situaci jsme se snažili řešit. Podle možností a potřeby jsme rozdělovali osobní ochranné prostředky a zavedli režimová opatření. Nechci být přehnaně optimistický, ale domnívám se, že jsme situaci zvládli. Nicméně opatrnost je stále na místě a ani po rozvolnění opatření bychom neměli riziko nákazy podceňovat,“ shrnul situaci hejtman. Dodal také, že je přesvědčen, že díky včasným režimovým opatřením, plošné desinfekci a dalším opatřením v nejvíce postižených okresech, se podařilo nákazu zvládnout a i tady už je patrný pokles počtu nakažených.

I z pohledu Krajské hygienické stanice byla nastavená opatření zejména na Domažlicku důležitá a pomohla šíření nákazy omezit. "Tento postup jsme zavedli jako jeden z mála krajů v republice a ocenil jej i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula," uvedl šéf krajských hygieniků Michal Bartoš.

Členové Krizového štábu Plzeňského kraje obdrželi také informaci, že dodávky ochranných pomůcek od ministerstva vnitra jsou v současnosti zastaveny a nákupy se budou uskutečňovat centrálně prostřednictvím Státních hmotných rezerv. Krajům bylo doporučeno, aby si vytvořily vlastní zásoby s cílem zajistit dostatek OOP v případě opakovaného rozšíření nákazy. O dalším postupu se bude jednat na příštím zasedání v polovině května.