Došlo k tomu vinou zhotovitele, který v objektu prováděl stavební úpravy vyučovacích prostor včetně opravy střechy. Zatím není jasné, zda se podaří třídy a další prostory zprovoznit tak, aby tu pro žáky školy mohl nový školní rok začít v pondělí 4. září. Město Plzeň proto nastavilo zhotoviteli harmonogram stavebních prací tak, aby opravy všech výukových prostor byly do tohoto dne dokončeny.

„Děláme maximum proto, aby zhotovitel situaci napravil a děti mohly zahájit školní rok v prostorách, kde jsou zvyklé. V tuto chvíli mohu potvrdit, že díky usilovné práci Odboru investic Magistrátu města Plzně se takovému cíli blížíme,“ říká první náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák.

Pro případ, že nebudou všechny opravy dokončeny včas, zajišťuje město náhradní výukové prostory | Video: Deník/Pavel Bouda

Zhotovitel stavby intenzivně pracuje na opravě všech výukových prostor pod dozorem investičního útvaru města Plzně. Všechny opravy poničených prostor bude hradit zhotovitel stavby. Pro případ, že nebudou všechny opravy dokončeny včas, zajišťuje město souběžně náhradní výukové prostory v objektech města v Krašovské ulici, tedy v docházkové vzdálenosti od školy tak, aby byly připraveny a vybaveny do zahájení školního roku. Nic by tedy nemělo bránit zajištění běžné výuky, byť by část tříd mohla být v náhradních prostorách. I při této variantě bude stravování a družina zajištěna přímo v budově 4. ZŠ.

„Pokud zůstane na naší škole v původních prostorách zajištěna jídelna a družina, tak s náhradními výukovými prostorami v Krašovské ulici problém nemám. Není to daleko, ale potřebovala bych případnou změnu místa výuky vědět s dostatečným předstihem. Jen nevím, zda to tam bude v případě potřeby kapacitně stačit, pokud by šlo o všechny děti, vždyť škola má skoro 800 žáků,“ obává se jedna z maminek, jejíž děti 4. ZŠ v Kralovické ulici navštěvují.

Škola slibuje, že pokud bude nutné náhradní třídy využít, bude rodiče včas informovat. Mezi vedením 4. ZŠ, investičním útvarem města a odborem školství probíhá každodenní intenzivní koordinace všech oprav, aby zajištění výuky v novém školním roce bylo pro žáky i rodiče s co nejmenšími změnami.