Přispět má ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. "1. dubna 2021 v odpoledních hodinách dojde k úplnému zprovoznění stavby I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík, která spojuje krajské město Plzeň a další významná města Plzeňského kraje - Třemošnou, Kaznějov, Plasy, Kralovice a dále část Středočeského a Ústeckého kraje. Tímto zprovozněním dojde ke zkapacitnění původní silnice I/27 a k odstranění nebezpečného horizontu, který v minulosti způsobil vážné dopravní nehody," uvedl šéf plzeňského pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Stavba za čtvrt miliardy byla zahájena v červnu 2019. Zprovozněna měla být o rok později v říjnu, kvůli pandemii koronaviru ale práce na stavbě nabraly zpoždění. "Stavbu prováděla Společnost Třemošenský rybník zastoupená vedoucím sdružení, společností SILNICE GROUP, a. s. Ta se během stavby musela vypořádat s nejrůznějšími překážkami, ať už šlo o nepředvídané základové poměry, nebo pak o pandemii covid-19. Právě tato poslední událost nám bohužel svým zásahem posunula původní plánovaný termín zprovoznění, ke kterému mělo dojít na podzim loňského roku. Právě výpadky kapacit stavebních dělníků, strojníků a materiálů měly za následek to, že finální živičné vrstvy by musely být prováděny v době klimaticky naprosto nevhodné, a to v prosinci roku 2020. Proto byla uzavřena dohoda se zhotovitelem stavby, že pokládky živičných vrstev krytu vozovky budou realizovány na jaře roku 2021, ihned jak to bude možné a počasí nám bude přát," sdělil dále. "Zároveň si dovolujeme upozornit, že po Velikonocích bude ještě po dobu zhruba 14 dnů probíhat dopravní opatření spočívající v uzavření jednoho jízdního pruhu v každém směru související se zrušením provizorního přejezdu na začátku úpravy. Toto opatření je řádně povoleno a nebude znamenat ohrožení bezpečnosti ani plynulosti veřejného provozu. Za toto zpoždění se veřejnosti omlouváme, ale naším hlavním měřítkem je kvalita prováděných prací, kterou jsme chtěli zachovat. Navíc dopravní opatření v místě stavby nezpůsobovalo dopravní komplikace," dodal Kuťák.