Práce za 2,4 miliony korun včetně DPH, které prováděla firma Stavmonta, začaly 30. listopadu a skončily o více než dva měsíce dříve proti původnímu plánu.

„Jsem rád, že byla stavba dokončena dříve, než bylo plánováno. Ušetřený čas využijeme k dopouštění rybníka. Máme tak větší šanci, že normálního stavu hladiny dosáhne ještě před létem, kdy si sem chodí mnozí Plzeňané zaplavat,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

„Abychom zabránili postupnému sesouvání půdy z našeho i sousedního pozemku do rybníka, zpevnili jsme břeh kameny se dvěma žulovými schodišti pro lepší přístup k vodě. V místě, kde byla ve svahu velmi silná eroze půdy, byl po zasypání vyskládán kámen tak, aby si na něj mohli lidé sednout a dívat se na rybník. Oproti projektu tak přibyly na břehu v blízkosti bezpečnostního přelivu ještě druhé kamenné stupně pro vstup do vody ze strany od hráze,“ vysvětlil vedoucí oddělení vodního hospodářství a rybářství Správy veřejného statku (SVS) města Plzně Martin Gregar, který měl stavbu na starosti. „Na jaře ještě k nově vybudovanému schodišti uděláme přístupovou cestu, která se napojí na cestu vedoucí podél rybníka,“ dodal Martin Gregar.

Zpevnění jižního břehu představuje poslední úpravy u tzv. Šídlováku. V roce 2020 nechala SVS u jeho hráze vybudovat nový bezpečnostní přeliv, o rok později přibyla vrátka na požeráku a na žádost otužilců byla na severním břehu vybudována převlékárna s lavičkami. Loni ke konci srpna byl opraven poničený dřevěný přístřešek na severním břehu. Na konci léta pak na této straně rybníka přibylo cvičební nářadí (tzv. workoutové prvky).