Nejvyšší správní soud totiž vyhověl žalobě ministerstva obrany a zrušil rozhodnutí plzeňských zastupitelů z loňského prosince o změně územního plánu pro tuto lokalitu na bydlení čisté.

„Znovu tu tedy platí původní územní plán,“ potvrdil Michal Lovritš z Nejvyššího správního soudu. Podle šéfa magistrátního odboru stavebně – správního Jiřího Balihara jde převážně o ornou půdu a tedy nezastavitelné území. Proti rozsudku už nejsou přípustné žádné opravné prostředky.

Technický náměstek primátora Petr Rund (DS) prohlásil, že radnice zatím nemá v rukou rozhodnutí soudu s odůvodněním, a je třeba počkat na právní rozbory.

Rozhodnutí zastupitelů napadlo u soudu ministerstvo obrany kvůli nedaleké armádní střelnici v Lobzích a to zejména kvůli hluku, který by v případě nových domů v okolí lidi obtěžoval a mohlo by to vést až ke zrušení střelnice. „Závody tu jsou vesměs o víkendech. Se změnou územního plánu jsme nedali souhlas,“ potvrdil šéf lobezské střelnice Bohumír Pokorný. Limity neprošla ani hluková studie objednaná stavebně– správním odborem magistrátu a přesto vloni zastupitelé územní plán změnili na bydlení čisté.

Nová čtvrť Švabiny na zhruba 160 hektarovém území mezi Božkovem a Letnou, kde jsou nyní travnatá území a pole, měla nabídnout bydlení tisícům lidí. Šéfka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká potvrdila, že jde o jednu z nejzajímavějších lokalit ve městě vhodných k zástavbě, kde svažitý terén umožňuje zajímavou skladbu různých druhů domů s výjimečným výhledem na město.

Podpořit výstavbu tu mělo i vybudování Úslavského kanalizačního sběrače, který ze má stavět za podpory Evropské unie v rámci Čisté Berounky. Budování nové čtvrti měl zajistit soukromý investor.

Podle Vostracké se budou dál hledat možnosti, jak s územím v budoucnu naložit. „Je to místo vhodné pro zástavbu,“ potvrdila Vostracká.

Zástupce střelnice na to slyší, tvrdí ale, že nejdřív musí být vyřešen právě problém s hlukem. „Rodinné domy je třeba odsunout co nejdál od nás a v přibližně stometrovém okruhu kolem střelnice vytvořit prstenec se vzrostlou zelení. Je to otázka příštích jednání, nebráníme se dalším návrhům,“ řekl Pokorný.

Střelnice se podle něj angažuje ve snižování hlukových limitů a hodlá budovat další opatření, která by je dále snižovala.