„Základními požadavky na řešení současné situace obnovy se staly především úpravy veřejných prostranství a doplnění ploch vybavenosti pro trávení volného času různých věkových skupin obyvatel, které je pro občany této lokality stěžejní,“ uvedla Jitka Hánová, vedoucí Úseku územního plánování Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

„Na studie revitalizace veřejných prostranství navážou příslušné investiční akce, kdy pro příští roky počítáme s postupným zpracováním projektů jednotlivých etap a následnou realizací. To se bude týkat i sídliště Bory, kde nejblíže k realizaci je revitalizace vnitrobloku Heyrovského/Mandlova/Luďka Pika,“ dodal první místostarosta třetího plzeňského obvodu Petr Baloun.

K proměně sídliště Bory se ve středu 8. září konala veřejná debata, během které byli lidé seznámeni s detaily modernizace a s jednotlivými vizualizacemi. Plzeňané řešili především otázku výstavby čtrnáctipatrového domu poblíž konečné trolejbusu číslo 16, kterou má v plánu developer Roman Kreuziger.

Obyvatelé okolních domů upozorňovali hlavně na to, že kvůli stavbě padnou desítky stromů a že budova o 52 bytech zastíní jejich obydlí. Podle Ireny Vostracké, ředitelky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, je v místě, kde má vyrůst čtrnáctipatrový dům, historicky vymezeno území pro stavbu. „Již před několika lety bylo schváleno územní rozhodnutí na výstavbu domova důchodců na tomto městském pozemku v Heyrovského ulici. Z původního plánu sice sešlo, ale jde o stejný záměr, tedy o výstavbu budovy v tomto území,“ podotkla Vostracká.

Během debaty se řešila také výstava parkovacího domu u Luny, díky němuž by mohlo na Borech vzniknout 300 nových parkovacích míst. Borský parkovací dům už má stavební povolení.