Jedněmi milovaný, druhými nenáviděný. Tak by se dal charakterizovat plánovaný severojižní průtah Plzní.

Podle Ondřeje Vohradského z Útvaru koncepce a dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně je ale průtah jedinou možností, jak zklidnit dopravu na Klatovské třídě, která je jednou z nejhlučnějších ulic v České republice. „Severojižní průtah by měl z Klatovské třídy odvést asi třicet procent vozidel,“ uvedl Vohradský.

Spojnice Jižního a Severního předměstí metropole by měla vést také přes Škodovácký areál a to v délce dvou kilometrů.

Vyjednávání zřejmě spějí ke zdárnému konci. „Jednání mezi městem, vedením Škody a Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně průtahu ještě pokračují. Všechna podle mého názoru směřují k vzájemné dohodě. Definitivně jasno bude ale až po vydání územního rozhodnutí,“ vysvětlil ředitel plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Ve hře jsou zatím dvě varianty průtahu Škodovkou. „Jsou to varianty s jednopruhovými větvemi, směrem k severu Korandovou ulicí, směrem k jihu přes areál Škoda. Navzájem se liší druhem křižovatky s Přemyslovou ulicí. V jednom případě je možné vybudovat křižovatku mimoúrovňovou, ve druhém úrovňovou,“ vysvětlil Vohradský s tím, že jedna z variant bude vybrána až po dokončení posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA.

Náměstek plzeňského primátora Petr Náhlík předpokládá, že územní rozhodnutí na dvouproudou komunikaci vedoucí areálem Škodovky, bude vydáno zřejmě už v příštím roce.

Stavební povolení pro severojižní průtah by pak mohlo být uděleno o rok později.

Spojnice má řadu odpůrců

Severojižní průtah nedá některým lidem spát. Ostře proti jeho výstavbě vystupuje například plzeňská organizace Děti Země. „Průtah z dopravního hlediska podle našeho názoru neřeší přetížení Karlovarské třídy. Naopak doprava se v zastavěných částech Karlovarské zvýší na 40 tisíc aut denně a kamionová doprava z dálničního přivaděče tak bude jezdit přímo pod okny obyvatel Severního předměstí,“ říká Martin Marek z Dětí Země.

Severojižní průtah kritizuje i dopravní sekce plzeňské Strany zelených. „Průtah bude mít velmi negativní dopad na zdraví občanů kvůli tranzitu kamionů, nákladních automobilů, zastavování a rozjezdů automobilů. Bude to komplikovaná a životní prostředí poškozující stavba uprostřed města,“ uvedl Jaroslav Opial ze Strany zelených.

K odpůrcům průtahu se přidali také lidé ze skupiny Zapálení 02, která sdružuje významné architekty . Záměr vést část průtahu Škodovkou je však podle nich krok správným směrem. „Máme ale obavu, že tento krok zatím postrádá další potřebné návaznosti. Stále je totiž plánováno zničení Lochotínského parku, počítá se s betonovou estakádou v nivě Mže, v nejcennější partii na dohled historického centra. Navíc i nadále jsou negativní důsledky dopravy z Klatovské třídy přesouvány do souběžné a nepříliš vzdálené trasy,“ míní Jaromír Veselák ze skupiny Zapálení 02.

Přestože ze studie provozu na Klatovské třídě je patrné, že po zprovoznění severojižního průtahu na ní skutečně automobilů ubyde, upozorňuje Společnost pro veřejnou dopravu, že na trase průtahu naopak doprava velmi výrazně vzroste.

„V Sukově ulici, v Korandově a Kotkově ulici, na Husově náměstí, v Přemyslově ulici i na estakádě směrem k Lochotínskému parku a na Lidické projedou poté desetitisíce aut denně. V nejzatíženější části severojižního průtahu může projet denně v obou směrech téměř 30 tisíc vozidel,“ upozornil Jiří Kohout ze Společnosti pro veřejnou dopravu.