V budově je pouze jedno společné veřejné WC pro sál, restauraci a prostory v 1. patře, zázemí restaurace a místnost pro účinkující mají dohromady jednu sprchu a jednu toaletu. Ze sedmdesátých let minulého století jsou v kulturáku vnitřní rozvody energií, vzduchotechnika i vybavení interiérů.

Život se tu nezastavil jen díky výjimce hasičů, jejichž předpisy objekt nesplňuje zejména kvůli nevyhovujícím únikovým cestám. Na generální rekonstrukci, na niž má už druhý městský obvod připraveno platné stavební povolení, ale nemá obvod ani město peníze. „Platnost stavebního povolení máme prodlouženou do června 2011. Ta původní skončila v červnu letošního roku,“ potvrdil šéf odporu majetku a dopravy MO Plzeň 2 Milan Kolafa.

Zřejmě jedinou šanci, jak kulturní dům postavený v letech 1973 – 75 v tzv. akci „Z“ zachránit, je možnost požádat o peníze na rekonstrukci EU v rámci kandidatury města na titul Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015. V hlavním balíku žadatelů schváleném městskými zastupiteli sice rekonstrukce Šeříkovky není, ale přesto má určitou šanci v něm uspět. Právě to, že je kompletně připravena a má všechna nutná razítka, by ji mohlo nakonec mezi úspěšné žadatele katapultovat. „Pokud vypadne z oficiálního a schváleného seznamu nějaký projekt ať už kvůli administrativním nedostatkům nebo neschopnosti žadatele kofinancovat akci, na niž žádá peníze, může na jeho místo Šeříkovka postoupit,“ potvrdil šéf Útvaru koordinace evropských projektů Erich Beneš. Mezi akcemi, které se do oficiálního balíku žádostí dostaly, je například stavba nového plzeňského divadla, revitalizace nábřeží plzeňských řek nebo oprava sokolovny ve Štruncových sadech.

Starosta Slovan Lumír Aschenbrenner (ODS) tvrdí, že získat peníze na opravu Šeříkovky je po Slovanský obvod zásadní. „Umožňuje činnost nejen našim důchodcům, ale dalším desítkám neziskových organizací,“ upozorňuje Aschenbrenner. Ještě před časem obvod sondoval, zda by se aktivity nemohly přesunout do areálu kasáren na Světovaru, kde má mít v budoucnu prostor například muzeum designu, městský archiv a plzeňská neprofesionální hudební a taneční scéna, ale podle náměstkyně primátora Marcely Krejsové (ODS) tam Šeříkovka nezapadá. „Ty projekty si kolidují a navíc co by pak bylo s objektem v Šeříkové ulici?“ argumentuje Krejsová.

Podle posledních propočtů projektanta z léta loňského roku se pohybuje odhad nákladů nutných na rekonstrukci Šeříkovky mezi 45 – 50 miliony korun.