Program bude zahájen 7. září ve 13 hodin.

Projekt je bezplatný, na závěr obdrží každý účastník absolventský list.

Senior akademii připravila Městská policie Plzeň ve spolupráci s doubraveckou radnicí. Vzdělávací program obsahuje deset přednáškových bloků (Seznámení s městskou policií, Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi, Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání mimořádných událostí, Bezpečně v kyberprostoru, Problematika odpadů na území města Plzně a Základy první pomoci).

Součástí jsou i exkurze na Operačním středisku Městské policie Plzeň, Operačním středisku Hasičské záchranné služby Plzeňského kraje (linka 112), Útulku pro zvířata v nouzi a Požární stanici Plzeň Košutka. Akademie trvá tři měsíce, přednášky či exkurze se konají vždy jeden den v týdnu.