Sněmovna buďto schválí verzi Senátu, původní sněmovní verzi, nebo také nic. Změny v daňovém balíčku přiblížil senátor a dlouholetý starosta Slovan Lumír Aschenbrenner (ODS).

Jak se liší senátní návrh na změny v daňovém balíčku od toho, který původně schválila Poslanecká sněmovna?

Především se jedná o kompenzaci výpadku daňových příjmů do rozpočtů krajů a obcí ve výši cca 20 miliard korun. Dále o ponížení navýšení roční slevy na poplatníka z příjmu fyzických osob na 27 840 korun v roce 2021 a 30 840 korun v roce 2022. Senát i ponechal osvobození od zdanění příjmů z prodeje akcií, dluhopisů a podílových listů. Zrušením tohoto osvobození by došlo k poškození mnoha menších firem a start-upů.

Z daňového balíčku měly největší obavy města a obce. Obávaly se, že přijdou o značnou část finančních prostředků. Můžete uvést, jaké změny v této souvislosti navrhl Senát?

Navrhl právě výše uvedenou kompenzaci, a to formou navýšení podílů na Rozpočtovém určení daní (tzv. RUD).

Jaký bude mít balíček dopad na státní rozpočet a město Plzeň?

Pokud bude v Poslanecké sněmovně přijata a prezidentem podepsána senátní verze, jednalo by se pro Plzeň o zlepšení ve výši 600 milionů korun. Ale zde je třeba upozornit, že by šlo o „pouhé“ snížení celkového propadu. Co se týče rozpočtu státu, tam by se jednalo o snížení propadu ze 130 miliard na 100 miliard korun.

Také ve věznici v Plzni na Borech se chystají na Vánoce. Výzdobu najdete ale jen na několika místech.
Cukroví od maminky? Zákaz! Mohla by v něm být marihuana

Jak jste hlasoval vy osobně?

Ještě při projednání v Hospodářském výboru jsem pro změny nehlasoval a spíše jsem uvažoval o hlasování pro zamítnutí celého návrhu. Právě pro jeho negativní dopad na státní rozpočet. Projednávání množství pozměňovacích návrhů k takto nedomyšlenému a na poslední chvilku předloženému návrhu bych přirovnal ke snaze pokoušet se spravit rozfoukanou mandalu. Nakonec jsem se rozhodl hlasovat pro variantu, která alespoň „trochu“ (o 30 miliard korun) sníží navrženou výši propadu státního rozpočtu a zároveň pomůže krajům a obcím.

Jste s konečným návrhem spokojený? Bylo nutné daně takto razantně snížit?

Jsem spokojen s jeho projednáním v Senátu. Opravdu se jednalo o ono známé „umění možného“. Například návrh kolegy senátora Goláně počítal mimo jiné s jednotnou sazbou daně a pro statní rozpočet by byl šetrnější. Ale jednotná sazba daně a nebo přímé zamítnutí celého balíčku by nakonec znamenalo v Poslanecké sněmovně odsouhlasení původního návrhu. A to by bylo pro mě to větší zlo.

Jak hodnotíte návštěvu premiéra Andreje Babiše, který kvůli daňovému balíčku jednání Senátu navštívil?

Pan premiér poctil Senát svojí přítomností po dlouhé době. Škoda jen, že nedostál vlastnímu slibu z jeho Twitteru, že "v Senátu bude kvůli daňovému balíčku tak dlouho, jak bude třeba". Po necelých dvou hodinách odletěl do Bruselu. Vzhledem k tomu, že projednávání v Senátu trvalo zhruba 10 hodin, splnil tak svůj slib na téměř 20 procent. V jeho podání ale znám i mnoho horších plnění slibů.

Jana Součková z plzeňské kavárny Andělka dovezla balíčky s cukrovím a dalšími pochutinami do Hospicu svatého Lazara v Plzni na Slovanech.
Hospicu svatého Lazara darovali vánoční cukroví