„Rozhodnutí pana Vlka nepokračovat ve funkci velitele městské policie akceptuji a děkuji mu za odvedenou práci. Naším úkolem nyní je, abychom co nejrychleji našli nového velitele s manažerskými schopnostmi, který dokáže městskou policii personálně stabilizovat a který bude vnímat bezpečnostní situaci v centru města jako zásadní. Budeme se bavit o znovuzavedení dvoučlenných hlídek a o tom, jak posílit dozor strážníků nad dodržováním pořádku na frekventovaných místech, mezi které patří náměstí Republiky nebo Americká,“ uvedl Zarzycký.

„Pan primátor se vyjádřil ke všemu, co se událo. Víc k tomu není co dodávat,“ vzkázal Vlk.

Primátor a radní Winkelhöfer se s velitelem městské policie sešli před dvěma týdny a požadovali po něm návrh opatření, jak zlepšit fungování městské policie. Návrh obdrželi v uplynulých dnech, dle primátora s ním ale nejsou spokojeni. Obě strany tak nenašly shodu, jak zlepšit řízení Městské policie Plzeň. Nového velitele by chtělo vedení města najít do konce letošního roku.

Z chodovského Penny zbyly jen obvodové zdi. Místní přišli o oblíbený obchod
Penny lehlo popelem kvůli mladíkovi, který si u něj chtěl jenom nabít telefon