Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) provozují veřejnou dopravu v Plzni
● 171 tisíc obyvatel využívá hustou síť 48 linek s krátkými intervaly a ročním dopravním výkonem ve výši 15,1 milionů vozokilometrů.
● Významným rysem plzeňské městské dopravy je šetrnost k životnímu prostředí: dvě třetiny dopravního výkonu zajišťuje tramvajová a trolejbusová doprava.
● Autobusy zajišťují přepravu zejména na periferii města.

Další agendou, kterou přebírají, je provozování veřejného osvětlení ve městě, které dosud funguje pod soukromou firmou. Podnik aktuálně převlékl do nových stejnokrojů asi 600 řidičů a dalších zaměstnanců, což ho stálo kolem 12 milionů korun. Radnice letos začala splácet depo na Karlově a podnik už plánuje rekonstrukci staré tramvajové vozovny na Světovaru. Dlouholetý generální ředitel PMDP Michal Kraus ale říká, že žádnou další velkou expanzi dopravní podnik neplánuje.

Dostáváte z radnice další kompetence, kam až se budete dál rozrůstat?
Naše společnost má schválenou strategii na léta 2017-2021. V ní se počítá právě se začleněním oblasti parkingu i veřejného osvětlení. Nepředpokládám ale, že by firma měla do budoucna nějak dramaticky dál růst co do expanze do jiných oborů podnikání. Na rovinu ale říkám, že bychom rádi podporovali další rozvoj integrovaného dopravního systému a s tím související služby Plzeňské karty. Chtěli bychom se ucházet o větší podíl na trhu dopravních služeb v rámci integrované dopravy. Tedy chceme zajišťovat více spojů.

Chcete jezdit nejen v Plzni, ale více i do obcí kolem ní?
Samozřejmě.

Znamená to, že až bude kraj vypisovat výběrové řízení na nové dopravce, tak vy budete mezi adepty?
Nemyslím, že bychom mohli pořídit autobusy v počtu, který je potřeba pro obsluhu celého kraje. Takže představa, že bychom se zúčastnili výběrového řízení, není reálná. Spíš se soustředíme na obsluhu obcí, které jsou v bezprostřední blízkosti města.

Jaké novinky do budoucna chystáte?
To, co nás do budoucna zajímá, je rozvoj elektromobility a souvisí to právě s naším spojením se společností Parking Plzeň. Nejde jen o bázi osobních automobilů, pro něž bychom rádi vybudovali dobíjecí infrastrukturu a zajistili ve městě vyhrazená místa. Zajímá nás elektromobilita na bázi rozvoje tramvajové trakce ve formě prodloužení tramvajové tratě na Borská pole, rozvoje trolejbusové trakce, kde předpokládáme zatrolejování Mostu milénia, ke kterému by mělo dojít. Konečně jde i o elektrobusy, kde spolupracujeme se Škodovkou, univerzitou a Plzeňskou teplárenskou v rámci projektu ZeEUS.

Zajímavý je rozvoj elektromobilů. Jaké výhody by měli řidiči takových aut na rozdíl od řidičů benzinových vozů? Měli by víc vyhrazených míst k parkování a k tomu možnost dobíjení auta?
Přesně tímto směrem uvažujeme. Nechci teď dělat žádná velká prohlášení, protože chystáme koncept, se kterým bychom chtěli město oslovit. Chceme navrhnout, jak zapojit infrastrukturu do parkování nejen v parkovacích domech, ale i ve formě vyhrazených míst s možností dobíjení na ulici.

Takže si můžeme představit, že řidič pojede elektromobilem do města a někde u chodníku pro něj bude vyhrazené místo s možností dobít si auto?
Tak si to představujeme.

K ideálnímu stavu už chybí jen to, že nebude platit parkovné.
To vám neslíbím (smích).

Už dva roky využíváte skoro 12hektarové depo postavené Škodovkou na Karlově pro autobusy a trolejbusy. Letos měly začít splátky za 1,2 miliardovou stavbu plus za údržbu vozového parku na 29 let. Jak jsou vysoké a jak se vám je daří splácet?
Splátky jsou v souladu se smlouvou ve výši přes 90 miliónů korun ročně. Klíčovou roli ve splácení hraje město, které tyto peníze uvolňuje ze svého rozpočtu.

Nyní plánujete rekonstrukci tramvajového depa na Slovanech. Kdy s ní začnete a kolik bude stát?
Zatím jsme ve fázi příprav dokumentace. Ve veřejné zakázce bychom chtěli vybrat projektanta a máme zpracovanou studii, která poslouží jako podklad. Jsme si tudíž jisti, že to, co potřebujeme od nového depa, se vejde do současného areálu.

Nebude se rozšiřovat?
Nebude. Předpokládám, že výsledky výběrového řízení budou známy na jaře. Rekonstrukce by měla začít na přelomu let 2019-2020.

Čtěte také: PMDP chce v Plzni rozvíjet elektromobilitu