V něm společnost informuje, že si se znečištěnou vodou z potoka, který je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy, jež zásobuje město Plzeň pitnou vodou, poradí.

„Obyvatelé se nemusí obávat toho, že by se jim dostala do kohoutků závadná voda. Máme špičkovou úpravnu vody, která nedávno prošla rekonstrukcí a modernizací a má technologie na zachycení těchto látek,“ uvedl generální ředitel Vodárny Plzeň Ludvík Nesnídal.

Podle Vodárny Plzně znečistily potok prostředky na impregnaci dřeva. Povodí Vltavy zahájilo bezprostředně po zjištění havárie detailní monitoring toku Úhlavy s podrobným zaměřením na profily v blízkosti jímacího objektu plzeňské vodárny.