Kořeny dodnes aktivního SDH Dolany sahají do začátku 20. století, konkrétně do roku 1907, kdy byl sbor ustaven na schůzi v hostinci Matěje Šnajdra. Nově vzniklý sbor SDH Dolany měl podle dostupných pramenů 14 členů činných, 15 členů přispívajících a jednoho zakládajícího člena. Starostou sboru se stal František Ševčík, prvním velitelem Josef Legát. Velitel ovšem na svou funkci brzy rezignoval a novým velitelem byl zvolen Josef Mattas.

Od obecního výboru dostali členové pracovní obleky, výzbroj a stříkačku a sbor se v roce 1907 stal součástí plzeňské hasičské župy. Ke svému prvnímu požáru vyjel sbor téhož roku do Nadryb, zanedlouho hasili na Bílé Hoře.  V současné době hraje hasičský sbor v obci důležitou roli. Pořádá nejrůznější kulturní akce (masopust, zpívání koled a další) a také vychovává další generaci hasičů.