Zásluhu na tom mělo především občanské sdružení IRIS, které ve spolupráci se zoologickou a botanickou zahradou uspořádalo akci nazvanou Velká hliníková koulená.

„Sobotní akce měla připomenout občanům, že hliník se velmi špatně rozkládá, ale dobře se recykluje,“ uvedl po akci výkonný tajemník sdružení IRIS František Hykeš.

Nasbíraný odpad především z obalů od čokolád a nápojů nebo z víček od jogurtů nasbíraly hlavně děti. Podstatná část se shromáždila už od minulé soboty ve sběrných dvorech v zoologické a botanické zahradě.

„Největší úlovek přivezla na akci Základní a mateřská škola z Touškova, ta dodala neuvěřitelných osm kilogramů hliníkového odpadu,“ prozradil Hykeš. Podle jeho slov je nasbíraných 20 kilogramů úspěchem, při „lehkosti“ hliníku jde o veliký objem.

V Plzni, tak jako v jiných částech republiky, nejsou kontejnery na hliníkový odpad. Sběrné suroviny jej také nevykupují. „Je fakt, že by to bylo dost komplikované. Kontejnery by se mohly plnit třeba dva měsíce. My v podstatě nabízíme lidem, aby hliníkový odpad shromažďovali doma a při každoroční akci nám ho předali. My potom zajistíme jeho zpracování v kovohutích,“ nabízí Hykeš.

Sdružení IRIS „úlovek“ z víkendové akce zatím schová ve skladu, protože bude porovnávat výsledky s podobnými akcemi v Horšovském Týně a Tachově. Sběratele odpadu pochopitelně odmění.

Sobotní akce byla připravena ke Dni Země. Ten je světovým svátkem připomínajícím význam životního prostředí.