Podle investora akce, Správy veřejného statku města Plzně, však bylo nutné stromy vykácet, protože zde mají vzniknout nová parkovací místa a cyklistická stezka. Na upozornění, které dostali obyvatelé ulice dva dny před samotným kácením, stojí věta: Bude naší snahou provádět stavební práce tak, aby se co nejméně dotkly občanů, kteří bydlí v této lokalitě, tak i ostatních uživatelů.

Ovšem kácení sakur, které každoročně překrásně kvetou a likvidace trávníků, se obyvatel ulice dotkla opravdu citelně. Dokonce hodlají ve spolupráci s ekologickým sdružením Děti Země sepsat petici. Doufají, že díky ní se podaří zeleň do ulice Edvarda Beneše vrátit. „Na rozkvetlé sakury se sem sjížděli dívat lidé z celé Plzně. Teď koukáme z okna na betonovou zeď, a akorát se můžeme těšit na to, že toho betonu kolem nás ještě přibude,“ říká iniciátorka petice Ludmila Klimperová.

Podle Petra Kutáka u oddělení zeleně Správy veřejného statku však byly poražené stromy přestárlé a ve velmi špatném stavu. „Sakury byly v koruně roubované a spousta z nich se rozlomila již dávno před kácením. Celá stavební akce byla plánovaná zhruba dva až tři roky. Letos bude provedena pouze příprava území a některé přeložky inženýrských sítí. Předpokládaný termín dokončení je v květnu příštího roku. Vše jsme podle zákona oznámili občanům vyvěšenou veřejnou vyhláškou,“ říká Petr Kuták.

Dodává, že po rekonstrukci, vybudování nových stání a cyklostezky se sakury na ulici vrátí zpět. Jediný rozdíl prý bude v tom, že dříve tu byla dvouřadá alej, ale nově vysazena bude jen jedně řada stromů. „To nám určitě nestačí. K čemu bude cyklostezka, která povede jen pár set metrů a zmizí kvůli ní nejen polovina stromů, ale dokonce i všechny trávníky?“ ptá se paní Klimperová. Podle ní je spousta lidí v okolí, kteří jsou ochotni se pod připravovanou petici podepsat, připravena na obnovu trávníků finančně přispět.