V minulosti byla k ochutnání například africká, gruzínská či romská kuchyně. Letos se festivalu zúčastnila například Diecézní charita Plzeň, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Blízký soused, Dům na půl cesty BÓJKA - Středisko křesťanské pomoci Plzeň a další.