Látka je ředitelná vodou, a tak ji nezastaví norné stěny. Lze ji jen naředit. Povodí Vltavy již proto preventivně vypouští do Úhlavy více vody z přehrady Nýrsko. I tak tam ale mohou hynout vodní živočichové, stejně jako tomu bylo v Drnovém potoce. „Dá se očekávat negativní vliv na ekosystém řeky a může docházet k úhynu ryb,“ sdělila Dagmar Svobodová z Magistrátu města Plzně.

Látka směřující k jímacímu objektu Vodárny Plzeň je monitorována. „Před nedávnem zrekonstruovaná technologická linka úpravny vody Plzeň se s kontaminovanou povrchovou vodou vyrovná, nicméně bude pro ni znamenat zvýšenou zátěž po stránce technické i technologické,“ řekla mluvčí vodárny Dana Veselá. Dodala, že vodárna preventivně uzavře nátok do úpravny vody, aby se zbytečně nedostala látka do procesu úpravy. V současné době má podle ní vodárna dostatečný objem naakumulované pitné vody. „Obyvatelé se nemusí obávat toho, že by se jim dostala do kohoutků závadná voda,“ uvedl generální ředitel vodárny Ludvík Nesnídal.