Úhereckou pouť vzali po dvou letech poznamenaných pandemií koronaviru nedočkavci útokem. Zatímco pátek 18. března byl v obci na severu Plzeňska vyhrazený osazenstvu dětských domovů a také klukům i děvčatům z Ukrajiny, sobota 19. března patřila domácím i sousedům. Z Nýřan sem po svých zamířily nikoliv desítky, ale spíše stovky turistů a náves byla beznadějně plná.

Během pouti se mohli lidé na vlastní oči přesvědčit, jak se Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa podařilo dokončit restaurování vnitřních zdí, dozvědět se, co se chystá dál, a jako vždy také dobrovolným příspěvkem pomoci.

„Pouť o březnovém víkendu zahájila naše nadace rozezněním zvonu, který svolával věřící do kostela. Proběhla tu poutní mše, které se zúčastnilo zhruba 50 lidí. Někteří si před kostelem zapálili i svíčku štěstí. Poté přišla na řadu prohlídka kostela. V současné době jsou hotové veškeré malby u oltáře, po pravé a levé straně lodi, a i v jejím středu. Polovina kostela je tedy nově omítnutá,“ řekl předseda nadace Miroslav Píšek.

Premiéru komedie Pravda od Floriana Zellera uvede v sobotu plzeňské Divadlo J. K. Tyla. V komorně laděné inscenaci se představí Martin Štěrba, Jaroslav Matějka, Apolena Veldová a Jana Ondrušková (zleva).
Divadlo uvede premiéru Pravdy, konverzační komedie od oscarového autora

Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa shání peníze na opravy už 20 let. „Ročně se do kostela investuje cca milion korun, za dvě desítky let jsme do oprav vložili 17 milionů korun. V úsilí nám pomáhají mimo jiné i návštěvníci první poutě v kraji, kteří mají v této době možnost nahlédnout do zrekonstruovaných prostor a dobrovolným příspěvkem napomoci opravě kostela z roku 1901, který se tyčí na zdejší rozhlehlé návsi. V letošním roce se nám během pouti podařilo vybrat částku 52 847 korun, za což všem lidem velmi děkujeme. Velký dík patří také organizátorovi pouti, panu Vlastimilu Lagronovi,“ informoval dále Píšek.

Úherečtí kostel znovu zpřístupní během Noci kostelů. „Hlavní příjem oprav máme od Ministerstva kultury ČR, letos i vloni jsme od něj dostali 700 tisíc korun. Přispívá také obec a každoročně nás rovněž podporují sponzoři,“ doplnil Píšek.

Do budoucna je v plánu zajistit vyhřívání lavic, obnovu vnější fasády, kazatelny nebo také opravu varhan. „Takovéto novorománské kostely jsou dnes pouze tři v republice – u nás v Úhercích, v Plzni na Chodském náměstí a v Praze. I proto je náš kostel tak výjimečný a památkově chráněný,“ dodal Píšek.