„Obraz Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka, který hrál důležitou roli v začátcích Brožíkovy kariéry, je velice cenným obohacením sbírek,” sdělil ředitel ZČG Roman Musil. Na zisk díla bylo třeba vynaložit velké úsilí. „O tom, že je na prodej, jsme se dozvěděli náhodou. Museli jsme jednat rychle, protože zájemců bylo více,” uvedl Musil.

Obraz plzeňská galerie zakoupila proto, že má jednu z nejucelenějších kolekcí tvorby devatenáctého století. „Dílo je tak velkým přínosem,” dodal Musil. K zájmu o plátno přispěl i fakt, že Brožík pochází z Železného Hamru u Třemošné. „Zároveň hrozilo, že obraz skončí v soukromé sbírce, což by znesnadnilo jeho vystavování na veřejnosti,” doplňuje ředitel.

Zájemci si budou moci vzácný obraz prohlédnout prvního února. V rámci cyklu Jedno dílo/jeden svět bude totiž vystaven po celý den ve výstavní síni Masné krámy. Nákup byl podpořen Plzeňským krajem a Ministerstvem kultury ČR.

Umělec se inspiroval románem Karla Šebestiána Herloše Böhmen von 1414 bis 1424 o husitských válkách. Námětem je příběh mladého šlechtice Zikmunda ze Švamberka, jenž nalézá během potyčky mezi husity a křižáky svou milou Anežku. ZČG vlastní třicet Brožíkových obrazů. Tento je největší.