„Růžička na škole zůstane jako profesor mezinárodního práva,” uvedla pro ČTK rektorka Ilona Mauritzová, která společně se senátem pověřila k datu rezignace vedením fakulty proděkana Viléma Knolla.

Rektorka podle svých slov věří, že nového děkana by práva mohla mít už koncem ledna. Na tomto postu by uvítala někoho mladšího a dynamičtějšího, který by jako silný akademický pracovník chtěl dlouhodobě pracovat hlavně na fakultě.

Pro fakultu, těžce zmítanou aférami s rychlostudenty, to může být ještě šance, jak najít ztracenou image. Nebo se akademici rozhodnou pokračovat v trendu, který už znamenal ztrátu doktorandských akreditací.

Do čela se ale určitě nepostaví Karel Eliáš, který z fakulty odešel právě kvůli neshodám s Růžičkou. Na plzeňská práva se vrátit nechystá.

Růžička oznámil svůj odchod z vrcholu právnické pyramidy telefonicky rektorce univerzity a ukončení děkanství ohlásil i písemně. „Rozhodnutí pana děkana vnímám jako zodpovědné, přeji mu pevné zdraví,” komentovala to už dříve rektorka.

Právě svými zdravotními problémy vysvětlil Růžička svoji rezignaci. Jeho obtíže vždy korespondovaly s rozhodujícími okamžiky fakulty.

Ve stavu nemocných byl už v červnu, kdy akreditační komise vydala kritickou zprávu o stavu na plzeňských právech a navrhla ministerstvu odebrání doktorandských akreditací. Tehdy děkan zůstal v neschopnosti měsíc.

V polovině listopadu po odebrání akreditací, které znemožňují fakultě vydávat titul JUDr., Růžička zmizel a až po několika dnech ho policie našla na Šluknovsku. Nyní je znovu v neschopnosti.

Na Růžičku se však snášela vlna kritiky již od začátku jeho funkčního období. Jeho jméno se objevilo také v souvislosti s případem firmy Diag Human, která s Českem vede arbitrážní spor kvůli obchodu s krevní plazmou, a kde byl jedním z rozhodců.