Zastupitelé schválili radou navržený rozpočet, který je opět vyrovnaný a počítá přesně s částkou 196 milionů 840 tisíc korun. K ní ještě přibudou prostředky ze státního rozpočtu na sociální dávky. U nich zatím ale není znám jejich objem. „Výdajová stránka rozpočtu počítá se 30 miliony na investiční akce, 24 miliony na úklidy, necelými 14 miliony na péči o vzhled obvodu a zeleň nebo s částkou sedm a půl milionu korun pro oblast odpadů a skládek,“ uvádí podrobnosti starosta Jiří Strobach.

V rozpočtu jsou také peníze určené na obnovu objektů, které má obvod ve správě. „V příštím roce počítáme například s výměnou oken a obnovou fasády na budově v sadech Pětatřicátníků 1,“ doplňuje Strobach.