Za Plzeňský kraj je nominováno 11 staveb z Plzeňska jsou to kostel sv. Michaela v Dožicích u Mladého Smolivce; Nečtiny (oprava objektu číslo popisné 60); Nepomuk (oprava historického jádra města); Újezd nade Mží (revitalizace návsi) a revitalizace sochy sv. Jana Nepomuckého v Líšťanech-Hunčicích.

Má vlast cestami proměn pořádá výstavu již několik let. Cílem je přinést svědectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná. Vítěz nejlepší proměny bude vyhlášen při zahájení dalšího ročníku výstavy v Praze na Vyšehradě 18. května. Hlasovat můžete do 30. dubna.